• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2021 Nr. 3(94)

„Visuomenės sveikata“ 2021 Nr. 3(94)

Titulinis 

Redakcinė kolegija ir taryba

Turinys / Contents 

Redakcijos skiltis

Mirtys dėl išorinių priežasčių ir alkoholis – naujos gilesnių tyrimų galimybės 

Literatūros apžvalgos

Veiksniai, turintys reikšmės vyresnio amžiaus žmonių ilgesniam darbingam amžiui ir dalyvavimui darbo rinkoje: literatūros apžvalga
Justyna Kolesnik, Vida Juškelienė

COVID-19 ir cukrinio diabeto sąveika: literatūros apžvalga
Greta Banuškevičienė

Pagrindinių autizmo simptomų raiškos ypatumai tarp skirtingo amžiaus autistiškų vyrų ir moterų: literatūros apžvalga
Indrė Muraškaitė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė

Originalūs straipsniai

Vilniaus miesto 6–12 m. vaikų jodo suvartojimo tyrimas
Lina Zabulienė, Marius Miglinas, Ernesta Mačionienė, Valdas Banys, Nomeda Bratčikovienė, Dovilė Petronytė, Aušra Linkevičiūtė, Mykolas Urbonas, Indrė Makarskienė, Algirdas Utkus

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, taikant universalaus dizaino principus, neįgaliems asmenims nustatymas Lietuvoje
Ana Staševičienė, Natalja Fatkulina

Profesinės gerovės darbe įvertinimo klausimyno lietuviškos versijos psichometrinių charakteristikų įvertinimas
Skaistė Dreskinytė, Vida Juškelienė

Grįžtamojo ryšio principu grindžiama mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimo analizė
Greta Makauskaitė, Aldona Jociutė

Skirtingus ketinimus skiepytis nuo COVID-19 ir laikytis kitų prevencinių priemonių turinčių asmenų psichologinės charakteristikos
Laima Bulotaitė, Rūta Sargautytė, Arūnas Žiedelis, Dalia Bagdžiūnienė

Prieiga prie žaliųjų plotų, ryšys su gamta, atkuriamasis gamtos poveikis ir psichologinė gerovė tiriant Lietuvos gyventojų imtį
Karolina Matukynienė, Miglė Bacevičienė, Rasa Jankauskienė

Išsėtine skleroze sergančių asmenų besąlyginio artimojo priėmimo patirties ir ligos integracijos į savęs suvokimą sąsajos su emocine būkle
Martyna Melinytė, Aidas Perminas, Lina Malcienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Kraujo donorų registro duomenų svarba

Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos tobulinimas

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors