• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2022 Nr. 3(98)

„Visuomenės sveikata“ 2022 Nr. 3(98)

Titulinis

Redakcinė kolegija ir taryba

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis

Kodėl svarbu tobulinti profesinių ligų registravimo procesą?

Literatūros apžvalgos

Ekologinės krizės įtaka vaikų ir jaunimo psichikos sveikatai: ekologinis nerimas
Neringa Čėnaitė, Asta Dervinytė-Bongarzoni

Gydytojų chirurgų su darbu susiję kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai bei jų sąsajos su darbo vietos ergonominiais veiksniais
Gintarė Kalinienė, Gintarė Gončauskaitė, Rasa Žutautienė

Originalūs straipsniai

Gimdos kaklelio ir krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programose naudojamų testų efektyvumo rodikliai
Jonė Jaselionienė, Romualdas Gurevičius

Jaunų suaugusiųjų alkoholio atsisakymo ir vartojimo ribojimo motyvai ir jų sąsajos su asmenybės bruožais
Julija Poškaitė, Laima Bulotaitė

Į mokyklas po COVID-19 infekcijos karantino grįžusių I–IV gimnazijos klasių moksleivių savijautos pokyčių tyrimas
Rokas Šambaras, Greta Stonkutė, Giedrė Mačiokaitė, Sigita Lesinskienė

COVID-19 pandemijos suvaržymų poveikis pradinių klasių mokinių su sveikata susijusiam fiziniam raštingumui
Monika Širkaitė, Rita Gruodytė-Račienė

Savo kūno įvaizdžio vertinimo sąsajos su priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimu
Martynas Masolas, Laura Nedzinskienė

Studentų pieno ir pieno produktų vartojimas, jo kitimo tendencijos ir COVID-19 pandemijos įtaka
Greta Vaitkevičiūtė, Rimantas Stukas

Lygybės ir nediskriminavimo dėl amžiaus principo raiška puoselėjant vyresnio amžiaus darbuotojų profesinę gerovę
Vida Juškelienė, Justyna Kolesnik

Atsidavimą darbui skatinanti organizacija kaip darboholizmo veiksnys: nuotolinio darbo reikšmė
Modesta Morkevičiūtė, Auksė Endriulaitienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Nepageidaujamų įvykių stebėsenos pokyčiai

Parengtos metodinės rekomendacijos „Operacinių žaizdų infekcijų prevencija“

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors