Visuomenės sveikata

„Empowering the Public Health system and Civil Society to Fight Tuberculosis epidemic among Vulnerable Groups) Desk review and country profiles“
Co-authors: Institute of Hygiene, Lithuania: Dr. Laura Nedzinskienė, Dr. Loreta Stonienė; 2014, 100 p.

Atsiųsti leidinį

„Assessment on HIV and TB knowledge and the barriers related to access to care among vulnerable groups: Report on a cross-sectional study among injecting drug users“
Co-authors: Institute of Hygiene, Lithuania: Dr. Laura Nedzinskienė, Dr. Loreta Stonienė; 2014, 78 p.

Atsiųsti leidinį

 

„ŽIV ir Tuberkuliozės tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų paptitimas, rizikos veiksniai ir paslaugų prieinamumas“
Autoriai: Loreta Stonienė, Laura Narkauskaitė, Edita Davidavičienė; 2013.
„Visuomenės sveikatos“ žurnalas 2013m. Nr. 3 (62).

Atsiųsti leidinį

„Assessment on HIV and TB Knowledge and the Barriers Related to Access to Care Among Injecting Drug Users and Service Providers. Report on focus group discussions among injecting drug users and service providers“
Co-authors: Institute of Hygiene, Dr. Loreta Stonienė; 2014, 67 p.

Atsiųsti leidinį

 

„Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos vadovas, skirtos bendruomeninėms organizacijoms“
Bendraautoriai: Higienos institutas, Aistė Gedminienė, Rūta Markevičė; 2014, 76 p.

Atsiųsti leidinį

 

„Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos rekomendacijos, skirtos bendruomeninėms organizacijoms“
Bendraautoriai: Higienos institutas, Laura Narkauskaitė; 2014, 28 p.

Atsiųsti leidinį

„Mokymo planas: mokymai paremti bendruomeninėms organizacijoms skirtu TUBIDU vadovu apie tuberkuliozės paslaugas asmenims, kurie švirkščiasi narkotikus“
Autoriai: Estijos „Nacionalinis sveikatos gerinimo institutas“; 2014, 36 p.

Atsiųsti leidinį

 

Antimikrobinio atsparumo valdymas regione.
Modelio kūrimas ir diegimas Klaipėdos regione

Higienos institutas, Vilnius, 2012, 34 p.

Higienos instituto specialistai parengė leidinį „Antimikrobinio atsparumo valdymas regione. Modelio kūrimas ir diegimas Klaipėdos rajone“. Leidinys paruoštas vykdant Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos projektą „Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės priminės sveikatos priežiūros išdėstymą (ImPrim)“. Vienas iš šio projekto uždavinių buvo sukurti ir išbandyti antimikrobinio atsparumo valdymo regione modelį.
Įgyvendinant minėtą projektą, Lietuvoje buvo atlikta situacijos analizė ir suburta iniciatyvių bei veiklių asmenų, atstovaujančių skirtingoms institucijoms, antimikrobinio atsparumo valdymo ekspertų grupė, kuri bendradarbiaudama su Higienos Instituto, Valstybinės ligonių kasos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos specialistais bei projekto partneriais iš Švedijos, inicijavo įvairias antimikrobinio atsparumo problemai įvertinti ir spręsti skirtas veiklas. Leidinyje pristatomas ImPrim projekto metu kurtas ir Klaipėdos regione išbandytas antimikrobinio atsparumo valdymo regione modelis.
Atsiųsti leidinį

Jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimai.
EUCAST diskų difuzijos metodas.
EUCAST ekspertų antimikrobinio jautrumo tyrimų taisyklės.
Higienos institutas, Vilnius, 2012, 53 p.

Higienos instituto specialistai parengė leidinį „Jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimai. EUCAST diskų difuzijos metodas. EUCAST ekspertų antimikrobinio jautrumo tyrimų taisyklės.“ Leidinys parengtas vykdant Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos projektą „Visuomenės sveikatos gerinimas, skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros paslaugų išdėstymą“ (angl. Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems, ImPrim). Vienas iš jo uždavinių Lietuvoje buvo sukurti regiono antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo modelį.
Leidinyje publikuojami du Europos jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimų komiteto (angl. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) parengti dokumentai: EUCAST diskų difuzijos metodas ir EUCAST ekspertų antimikrobinio jautrumo tyrimų taisyklės.
Abu skirti diagnostinius mikrobiologinius tyrimus atliekančioms laboratorijoms.
Šio leidinio parengimas bei išleidimas yra ImPrim projekto indėlis gerinant antimikrobinio atsparumo valdymą.
Atsiųsti leidinį

Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje
Higienos institutas, Vilnius, 2011, 75 p.

Higienos institutas, vykdydamas bendrą tarptautinį projektą „Smurto prevencijos stiprinimo politika“ kartu su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Šv. Andriaus universitetu (Škotija), parengė leidinį „Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje“.
Šis leidinys buvo parengtas, siekiant pažvelgti į įvairias smurto formas bei surinkti įvairių valstybės ir mokslo institucijų bei nevyriausybinių organizacijų turimą informaciją apie smurtą prieš vaikus, jaunimo tarpe, prieš vyresnio amžiaus žmones, tarp partnerių, smurtą darbe ir kt.
Leidinyje pateikti devyni straipsniai apie smurtą, jo pasireiškimo formas, atliktų mokslinių tyrimų apie smurtą Lietuvoje rezultatai. Siekiant mažinti smurto paplitimą Lietuvoje, leidinyje pateiktos ir rekomendacijos.
Leidinį ruošė Vidaus reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Policijos departamento prie VRM, Švietimo ir mokslo ministerijos, Higienos instituto, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro, Nevyriausybinės organizacijos specialistai, dirbantys smurto prevencijos srityje.
Atsiųsti leidinį