• Titulinis
  • Rekomendacijos > Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos
I. Petrauskaitė, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 94 p.

 

Tai atnaujintos 2015 m. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistų parengtos metodinės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo rekomendacijos. Jos papildytos šiais aspektais:
1. Išspręsta mažųjų savivaldybių statistinio duomenų patikimumo problema.
2. Atsakyta į klausimą, kaip pristatyti gyvensenos tyrimų duomenis savivaldybių tarybose bei visuomenei.
3. Atnaujinta bendra informacija apie duomenų šaltinius, rodiklių analizės bei pateikimo būdus ir kt.
4. Išplėstas ir detalizuotas savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos struktūrinių dalių pateikimas, papildyta pavyzdžiais bei vaizdine medžiaga, siekiant informaciją pristatyti kuo paprasčiau bei aiškiau.
Šios metodinės rekomendacijos skirtos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas rengiantiems specialistams.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Sveikatos informacijos komunikacija
Metodinės rekomendacijos
A. Vaidelauskaitė
Hgienos institutas, Vilnius, 2019, 26 p. 

 

Sveikatos komunikacija – būtinas teigiamų sveikatos pokyčių komponentas. Kaip pabrėžia Pasaulio sveikatos organizacija, tik efektyvi, integruota ir tinkamai koordinuojama komunikacija gali padėti pasiekti numatytų tikslų, prisidėti kuriant sveikesnę ateitį viso pasaulio žmonėms. Tikslinėms auditorijoms svarbu pateikti aiškią ir suprantamą informaciją apie sveikatą. 
Metodinėse rekomendacijose supažindinama su sveikatos informacijos parengimo, pateikimo ir sklaidos ypatumais.
Leidinys skirtas visuomenės sveikatos specialistams, kuriantiems komunikacijos strategiją ir siekiantiems efektyviau bendrauti su tikslinėmis auditorijomis, teikiantiems sudominančią ir veiksmingą sveikatos informaciją.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus
Metodinės rekomendacijos
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 15 p.

Metodinių rekomendacijų paskirtis – paaiškinti, kaip nustatyti dažnio rodiklių skirtumų statistinį reikšmingumą ir palyginti tarp gyventojų grupių arba skirtingais metais. Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams siekiant padėti jiems vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną.
Metodines rekomendacijas sudaro keli skyriai, kuriuose pagrindžiama statistinio reikšmingumo vertinimo svarba, pateikiami pasikliautinųjų intervalų skaičiavimo ir interpretacijos paaiškinimai bei pavyzdžiai. 
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Rodiklių standartizacija
Metodinės rekomendacijos
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 32 p.

Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Rodiklių standartizacija“, kurių paskirtis – paaiškinti standartizuotų rodiklių naudojimo tikslą ir aplinkybes, standartizavimo būdus, sąlygas bei interpretaciją.
Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams, yra orientuotos į visuomenės sveikatos stebėsenos praktiką.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Sveikatos netolygumų indikatorių stebėsenos modelis
A. Želvienė, S. Mekšriūnaitė, V. Liuima
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 25 p.

Sveikatos netolygumų indikatorių stebėsenos modelio (toliau – Modelis) aprašyme pateikti aktualiausi sveikatos netolygumus atspindintys rodikliai ir jų pasirinkimo logika, jų analizės, vertinimo ir sklaidos rekomendacijos. Modelio įgyvendinimui numatyta panaudoti geografinių informacinių sistemų (GIS) pagrindu sukurtą aplikaciją. Šiuo metu jau sukurta aplikacija SveNAS (Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema), kurioje atvaizduojamas Lietuvos gyventojų mirtingumas nuo pagrindinių mirties priežasčių 100 000 gyv., turėtų būti integruojama į Modelio įgyvendinimui skirtą aplikaciją.
Modelis parengtas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 1087 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos prioritetų“. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama „vienodos kokybės paslaugų prieinamumo visuose šalies regionuose ir socialiai pažeidžiamiems asmenims“ numatė prioritetinę kryptį „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas“, kuriai įvykdyti numatyta „Sukurti efektyvesnės ir tikslesnės sveikatos netolygumų indikatorių stebėsenos modelį, kuris leistų vienodai interpretuoti rezultatus ir tikslingiau pasirinkti sveikatos netolygumų mažinimo principus“.
Atsiųsti leidinį

Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 27 p.

Higienos instituto specialistai parengė rekomendacijas „Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje“, skirtas visuomenės sveikatos specialistams ir studentams. Rekomendacijos parengtos siekiant pateikti principus, kuriais vadovaujantis rengiami grafikai, ir pristatyti dažniausiai naudojamus grafikus bei jų rengimo reikalavimus, orientuojantis į visuomenės sveikatos stebėsenos ypatybes.
Rekomendacijose pateikiami bendri duomenų vaizdavimo principai, kuriuos reikėtų taikyti rengiant daugumos tipų grafikus (aptariamas pavadinimas, ašys, skalės, tinklelis, legenda ir kiti aspektai). Taip pat atskirai pateikiami dažniausiai visuomenės sveikatos praktikoje naudojami grafikų tipai – aprašomi jų ypatumai, nurodomi naudojimo atvejai ir aptariami konkretūs pavyzdžiai. Atskirame skyrelyje pateikiami duomenų vaizdavimo pavyzdžiai iš įvairių literatūros šaltinių.
Atsiųsti rekomendacijas

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos
A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 78 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai parengė metodines visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo rekomendacijas savivaldybių visuomenės sveikatos specialistams, kuriose supažindinama su visuomenės sveikatos stebėsenos modeliu savivaldybėse, apžvelgiama užsienio patirtis, apžvelgiami teoriniai aspektai, atskleidžiantys, kokia turi būti visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita ir kiti aktualūs bei naudingi dalykai.
Atsiųsti rekomendacijas