• Titulinis
  • Veiklos sritys -> Technologijų vertinimas -> Visuomenės sveikatos technologjjos

Kas yra visuomenės sveikatos technologijos?

Europos sveikatos technologijų vertinimo tinklas (EUnetHTA) sveikatos technologijas apibūdina kaip mokslo žinių taikymą sveikatos priežiūroje, o sveikatos technologijoms priskiria prevencijos, diagnozavimo, gydymo ir reabilitacijos metodus.
 
Tarptautinis sveikatos technologijų vertinimo organizacijų bendradarbiavimo tinklas (INAHTA) sveikatos technologijas apibrėžia kaip prevenciją ir reabilitaciją, vakcinas, vaistus, aparatūrą, medicinos ir chirurgijos procedūras bei sistemas, kuriomis saugoma ir palaikoma sveikata.
 
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) sveikatos technologijas apibrėžia kaip žinių ir įgūdžių apie įrangą, vaistus, vakcinas, procedūras ir sistemas taikymą, sprendžiant sveikatos problemą ir gerinant gyvenimo kokybę. 
 
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) visuomenės sveikatos technologijas apibrėžia kaip tam tikrą veiklą / priemones ar jų kompleksą, taikomą siekiant pagerinti ar išsaugoti sveiką gyvenimo būdą bei sumažinti ligų rizikos veiksnių poveikį.
 
Visuomenės sveikatos sritys, kuriose NICE rengia gaires (2012 m. duomenys):

Elgsenos pokyčiai Narkotinės medžiagos
Vaiko sveikata Seksualinė sveikata
Fizinis aktyvumas Mamos sveikata
Psichinė sveikata Alkoholis
Lėtinės ligos Traumos ir netikėti atsitikimai
Aplinkos sveikata Transporto įvykiai
Darbas su bendruomenėmis ir jų įtraukimas Ligos išvengiamos vakcinuojant
Rūkymas ir tabakas Vyresnio amžiaus asmenys
Nutukimas ir mityba Diabetas
Neužkrečiamos ligos Širdies bei kraujagyslių ligos
Užkrečiamos ligos Vaiko socialinė priežiūra
Profesinė sveikata Vėžys