Visuomenės sveikatos tyrimai

Vykdomi visuomenės sveikatos netolygumų, sąlygojamų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimai taip pat paslaugų prieinamumo bei kiti visuomenės sveikatos tyrimai.

Įvykdyti tyrimai

• Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų planavimo ypatumai (2021–2022) (ataskaitos santrauka
• Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų ir mergaičių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas (2020–2021) (ataskaitos santrauka)
• Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, normatyvai ir darbo krūvių paskirstymas (2020) (ataskaitos santrauka)
• Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situacija ir poreikis Lietuvoje (2019–2020) (ataskaitos santrauka)
• Jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai (2019) (ataskaitos santrauka)
• Stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai (2019) (ataskaitos santrauka)
• Visuomenės sveikatos absolventų situacija darbo rinkoje (2019) (ataskaitos santrauka)
• Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimo integralumo raiška (2018) (ataskaitos santrauka)
• Sveikatos stiprinimo veiklą įgalinantys veiksniai profesinio mokymo įstaigose (2016–2017) (ataskaitos santrauka)
• Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams (2016–2017) (ataskaitos santrauka)
• Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų (2015) (ataskaitos santrauka)
• 13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse (2014–2015) (ataskaitos santrauka)
• Šeimos gydytojų žinių apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinės elgsenos tyrimas (2014–2015) (ataskaitos santrauka
• Hospitalinių infekcijų valdymo ir savigydos antibakteriniais vaistais vertinimas (2013–2014) (ataskaitos santrauka)
• 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje (2013–2014) (ataskaitos santrauka)


Kontaktai. Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius, el. p. [email protected].