• Titulinis
  • Veiklos sritys -> Visuomenės sveikatos žmogiškieji ištekliai

Visuomenės sveikatos žmogiškieji ištekliai

Plėtojama visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistema, apimanti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų stebėseną (Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrą), privalomą specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacines kategorijas. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimas bei visuomenės sveikatos stebėsenos specialistų žinių ir įgūdžių poreikio nustatymas (2012–2013)  (ataskaitos santrauka) arba mokslinis leidinys „Mokslo darbai Nr. 19“ (http://www.hi.lt/moksliniai-leidiniai-2.html).

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacinių kategorijų aprašo projektas (atsiųsti)
 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras (plačiau)
 
Teisinė informacija
Kontaktai. Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyrius, el. p. [email protected].