Vaikų sveikatos stebėsenos IS teisinė informacija

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatai ir duomenų saugos nuostatai

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-952 (atsiųsti)

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės ir Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-1082 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-1399 redakcija) (atsiųsti)