Metinis pranešimas

Higienos institutas 2022 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2023, 59 p. 

 

Naujo formato kasmetiniame leidinyje apžvelgiama Higienos instituto (HI) 2022 m. veikla.
Pateikiamos HI centrų atliktų darbų ataskaitos, išoriniai projektai, pristatomi HI partneriai, parengti leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2021 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2022, 73 p. 

 

Leidinyje apžvelgiama Higienos instituto (HI) 2021 m. veikla.
Pristatomos vykdytos Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės, išoriniai projektai, HI partneriai, parengti leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2020 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 77 p. 

 

Leidinyje supažindinama su pagrindiniais 2020 m. Higienos instituto (HI) veiklos rezultatais, pradžioje akcentuojant darbuotojų potencialo stiprinimo ir atitinkamų kompetencijų svarbą.
Pateikiama veiklos apžvalga, vykdytos Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės, išoriniai projektai, pristatomi HI partneriai, parengti leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2019 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 82 p. 

 

Leidinyje pristatoma Higienos instituto (HI) 2019 m. veikla.
Pateikiama informacija apie HI reorganizavimo projektą, misiją, siekinius, valdymą, veiklos principus ir kt. Išsamiai apžvelgiami HI Sveikatos informacijos, Visuomenės sveikatos technologijų ir Profesinės sveikatos centrų atlikti svarbiausi darbai. Taip pat supažindinama su HI įgyvendinamais išoriniais projektais, partneriais Lietuvoje ir užsienyje, pristatomi parengti moksliniai, metodiniai, statistikos ir informaciniai leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2018 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 82 p.

 

Leidinyje apžvelgiami pagrindiniai 2018 m. Higienos instituto (HI) veiklos rezultatai, vykdytos Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės, išoriniai projektai, pristatomi HI partneriai, parengti leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

 

 

Inovacijos pažangiai visuomenės sveikatos plėtrai. Higienos institutui 210 metų
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 95 p.

Leidinyje apžvelgiami Lietuvos gyventojų sveikatos pokyčiai, Higienos instituto (HI) raida, dabartiniai visuomenės sveikatos priežiūros iššūkiai, pristatomos pastarojo dešimtmečio reikšmingiausios HI centrų inovacijos.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2017 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 74 p.

 

Leidinyje pristatoma 2017 m. Higienos instituto (HI) veikla, vykdytos Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės, Europos Sąjungos ir Norvegijos paramos bei tarptautiniai projektai, HI partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat parengti moksliniai, metodiniai ir statistikos leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2016 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 72 p.

 

Leidinyje pristatomos Higienos instituto (HI) vykdytos Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės, Norvegijos paramos bei tarptautiniai projektai, HI partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat parengti moksliniai, metodiniai ir statistikos leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2015 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 72 p.

 

Leidinyje pristatomos Higienos instituto (HI) vykdytos Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės, Europos Sąjungos ir Norvegijos paramos bei tarptautiniai projektai, partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat pristatomi HI parengti moksliniai, metodiniai ir statistikos leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

 

Higienos institutas 2014 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 72 p.

 

Leidinyje apžvelgiama 2014 m. Higienos instituto (HI) veikla, supažindinama su jos rezultatais, HI pasiekimais visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos technologijų ir profesinės sveikatos srityse, pristatomos vykdomos nacionalinės programos, tarptautiniai, Europos Sąjungos ir Norvegijos paramos projektai, HI partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2013 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 75 p.

 

Leidinyje apžvelgiama 2013 m. Higienos instituto (HI) veikla, supažindinama su jos rezultatais, HI centrų pasiekimais visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos technologijų ir profesinės sveikatos srityse, pristatomos vykdomos nacionalinės programos, tarptautiniai ir Europos Sąjungos paramos projektai, HI partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2012 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 68 p.

 

Leidinyje apžvelgiama 2012 m. Higienos instituto (HI) veikla bei restruktūrizavimo pasekmės, naujoji struktūra, valdymas, veiklos principai ir rezultatai. Pristatomos vykdomos nacionalinės programos, tarptautiniai ir Europos Sąjungos finansuojami projektai, supažindinama su visuomenės sveikatos stebėsenos ir tyrimų rezultatais. Pateikiamas ir HI partnerių sąrašas, per metus išleisti leidiniai ir publikacijos.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2011 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2012, 56 p.

 

Leidinyje apžvelgiama 2011 m. Higienos instituto veikla, supažindinama su visuomenės sveikatos stebėsenos ir tyrimų rezultatais, pristatomos vykdomos nacionalinės programos, tarptautiniai ir Europos Sąjungos paramos projektai, partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2010 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2011, 65 p.

 

Šiame leidinyje apžvelgiama 2010 m. Higienos instituto veikla, supažindinama su mokslinių tyrimų ir visuomenės sveikatos stebėsenos programomis, pristatomi vykdomi tarptautiniai ir Europos Sąjungos paramos projektai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, partneriai Lietuvoje ir užsienyje, aptariami leidiniai ir mokslinės publikacijos.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2009 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2010, 75 p.

 

Leidinyje pateikiama 2009 m. Higienos instituto (HI) veiklos apžvalga, supažindinama su jo pertvarkymo į Valstybinį sveikatos mokslinių tyrimų institutą projektu ir būsimų ilgalaikių kompleksinių mokslinių tyrimų programomis. Taip pat leidinyje pristatomi HI 2009 m. mokslo darbuotojai ir tyrėjai, partneriai Lietuvoje ir užsienyje, tarptautiniai projektai, leidiniai ir mokslinės publikacijos.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2008 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2009, 61 p.

 

Higienos institutas (HI) – pirmoji Lietuvos profilaktinės medicinos institucija, įkurta 1808 metais prof. J. Franko iniciatyva Vilniuje. 2008 metais HI paminėjo 200 metų jubiliejų.
Leidinyje apžvelgiama HI 2008 m. veikla, jos pagrindinės kryptys visuomenės sveikatos ir profesinės sveikatos srityse. Visuomenės sveikatos srityje – sveikatos netolygumų tyrimai ir visuomenės sveikatos programų efektyvumo vertinimas, nepageidaujami įvykiai sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų saugos užtikrinimas, hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimai ir atsparumo antibiotikams prevencija bei Lietuvos maudyklų kokybės stebėsena. Profesinės sveikatos srityje – profesinės sveikatos sistemų ir tarnybų veiklos efektyvumo įvertinimas, profesinės rizikos tyrimai ir profesinių ligų prevencija, psichosocialinių darbo veiksnių tyrimai ir streso darbe valdymas, asbesto ir kitų darbo aplinkos kancerogenų poveikio tyrimai ir prevencija. Taip pat supažindinama su HI atliekamais aktualių visuomenės ir profesinės sveikatos sričių moksliniais tyrimais ir studijomis, kuriose kalbama apie naujų aplinkos rizikos veiksnių poveikį sveikatai, prognozuojamus gyventojų sveikatos būklės pokyčius ir vertinamas sveikatos priežiūros veiklos prevencinis veiksmingumas. Leidinyje pristatomi HI 2008 m. veiklos rezultatai, mokslo darbuotojai, tyrėjai ir partneriai Lietuvoje bei užsienyje.
(atsiųsti

Higienos institutui du šimtai metų
R. Jankauskas, V. Jurkuvėnas, Š. Genienė.
Higienos institutas, Vilnius, 2008, 278 p.

 

Šiame leidinyje apžvelgiama Higienos instituto (HI) 200 metų veikla. Jame nuosekliai aprašyti pagrindiniai HI raidos etapai, o prieduose pateikti svarbiausi duomenys apie HI buveines, vadovus, mokslininkus ir reikšmingiausius jų darbus. Išskirti šeši raidos etapai: vakcinacija ir bakteriologija (1808–1918 m.), epidemiologija ir mikrobiologija (1918–1945 m.), sanitarija, higiena ir toksikologija (1945–1970 m.), žmogaus ekologija, mitybos higiena ir narkologija (1970–1992 m.), darbo, ekologinė medicina ir vaikų sveikata (1992–2006 m.) bei profesinė ir visuomenės sveikata (nuo 2006 m.). Rengiant leidinį panaudota gausi archyvinė ir bibliotekų medžiaga. Pristatoma medžiaga apie visus 20 HI vadovų, 167 mokslininkus, 85 HI parengtas ir apgintas disertacijas, taip pat pateikiami 64 mokslo tiriamieji darbai ir 34 tarptautinių projektų anotacijos. Leidybą finansavo Sveikatos apsaugos ministerija.