2017

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2017 03 31
Šių metų kovo 30 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo „Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu ir pasitenkinimu darbu“ projektas.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu ir pasitenkinimu darbu“ projektą. Tyrimo tikslas – įvertinti lanksčias darbo sąlygas ir darbuotojų psichologinio kapitalo, pasitenkinimo darbu bei socialinės paramos tarpusavio ryšius.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2017 m. birželio mėn.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].