2017

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2017 06 05
Šių metų birželio 1 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytos svarstymui dviejų tiriamųjų darbų baigiamosios ataskaitos: „Slaugytojų profesinio perdegimo sindromą prognozuojančių psichosocialinių darbo veiksnių tyrimas“, „Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams“ ir metodinės rekomendacijos „Darbuotojų antsvorį / nutukimą mažinančių individualaus konsultavimo intervencijų taikymas“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo baigiamąją ataskaitą „Slaugytojų profesinio perdegimo sindromą prognozuojančių psichosocialinių darbo veiksnių tyrimas“. Tiriamojo darbo tikslas – identifikuoti slaugytojų profesinį perdegimą prognozuojančius psichosocialinius darbo veiksnius. Tikslo siekta nustatant svarbiausius prognostinius veiksnius trijų tipų stacionaro skyriuose: psichiatrijos, chirurgijos ir paliatyvios slaugos. Tyrimas atskleidė, jog tarp vertintų skyrių svarbiausi profesinio perdegimo rizikos veiksniai iš esmės nesiskyrė. Slaugytojų profesinį perdegimą geriausiai prognozuoja šie psichosocialiniai veiksniai: didesnis darbo krūvis, dažnesnės nemalonios sąveikos su pacientais ir jų šeimų nariais, prasti darbo kolektyvo santykiai bei neaiškus darbo vaidmuo. Remiantis šiais rezultatais, bus parengtos metodinės rekomendacijos, skirtos sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, siekiantiems kurti nuo perdegimo apsaugančią darbo aplinką.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtinta tiriamojo darbo „Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams“ baigiamoji ataskaita. Tiriamojo darbo tikslas – įvertinti ankstyvosios intervencijos paslaugų prieinamumą bendrojo ugdymo mokyklų rizikos grupės mokiniams.
 
Metodinės komisijos nariai taip pat patvirtino metodines rekomendacijas „Darbuotojų antsvorį / nutukimą mažinančių individualaus konsultavimo intervencijų taikymas“. Rekomendacijos skirtos Lietuvos įmonėse (įstaigose) dirbantiems profesinės sveikatos specialistams, Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams bei kitiems specialistams, siekiantiems stiprinti darbuotojų sveikatą.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2017 m. birželio 29 d.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].