2017

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2017 06 30
Šių metų birželio 29 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta svarstymui tiriamojo darbo „Pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų geografinis prieinamumas Lietuvoje 2016 m.“ baigiamoji ataskaita ir tiriamojo darbo „Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius“ projektas.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų geografinis prieinamumas Lietuvoje 2016 m.“ baigiamąją ataskaitą. Atliktame tyrime buvo siekiama nustatyti pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros (PAASPĮ) paslaugų geografinį prieinamumą Lietuvoje 2016 m.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintas tiriamojo darbo „Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius“ projektas. Tiriamojo darbo tikslas – parengti ir adaptuoti taikymui Lietuvoje sveikatą stiprinti darbe padedantį žinių klausimyną, atsižvelgiant į Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų poreikius.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2017 m. rugsėjo mėn.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].