2017

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2017 12 04
Lapkričio 30 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta svarstymui tiriamojo darbo „Jungtinėje Karalystėje naudojamo viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas“ baigiamoji ataskaita ir trys metodinės rekomendacijos: „Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus“, „Karščio poveikio prevencinės priemonės darbo vietoje uždaroje patalpoje ir lauke“ ir „Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimas (ART priemonė)“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Jungtinėje Karalystėje naudojamo viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas“ baigiamąją ataskaitą. Atliktame tyrime siekta įvertinti tyrime dalyvaujančių vertintojų nuomonę apie ART priemonės vertimo į lietuvių kalbą patikimumą ir tinkamumą Lietuvos įmonėms.
 
Posėdžio metu patvirtintos ir metodinės rekomendacijos „Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus“. Metodinių rekomendacijų paskirtis – paaiškinti, kaip nustatyti dažnio rodiklių skirtumų statistinį reikšmingumą ir juos palyginti pagal gyventojų grupes arba skirtingus metus. Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams. Jas sudaro keli skyriai, kuriuose pristatoma statistinio reikšmingumo vertinimo svarba, pateikiami pasikliautinųjų intervalų skaičiavimo ir interpretacijos paaiškinimai bei atitinkami pavyzdžiai. 
 
Metodinės komisijos nariai taip pat patvirtino metodines rekomendacijas „Karščio poveikio prevencinės priemonės darbo vietoje uždaroje patalpoje ir lauke“. Metodinės rekomendacijos skirtos profesinės sveikatos ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbdaviams ir darbuotojams. Jose pristatomas karščio, kaip rizikos veiksnio, poveikis darbuotojų sveikatai, karščio poveikio prevencijos priemonės, atsižvelgiant į darbo vietos pobūdį – kai darbas vyksta lauke ar uždaroje patalpoje. Rekomendacijose pateikta informacijos, kaip laiku atpažinti su karščiu susijusias ligas ir tinkamai suteikti pirmąją pagalbą.
 
Patvirtinta ir „Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimas (ART priemonė)“. ART priemonė skirta asmenims, kurie tvarkomuoju dokumentu paskirti atlikti rizikos vertinimą ir yra atsakingi už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistams (profesinės sveikatos ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams), ergonomistams, darbo medicinos gydytojams, dirbantiems įmonėse, taip pat asmenims, kurie projektuoja, vertina, valdo ir tikrina pasikartojančius darbus.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected]