2017

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2017 12 14
Šių metų gruodžio 14 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo „Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimu integralumo raiška“ projektas, dvi metodinės rekomendacijos: „Rankų higienos vertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ ir „Sveikatos stiprinimo veikla profesinio mokymo įstaigose“, išsamaus vertinimo „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei priklausantiems asmenims taikomų grupinių mokymų, skirtų stiprinti sveikatą, veiksmingumo vertinimas“ baigiamoji ataskaita ir tobulinimo programos „Visuomenės sveikatos technologijų (intervencijų) vertinimas“ aprašas.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimu integralumo raiška“ projektą. Tyrimo tikslas – įvertinti atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvenseną bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimu integralumo raišką.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintos metodinės rekomendacijos „Rankų higienos vertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Rekomendacijos skirtos ASPĮ dirbantiems infekcijų kontrolės specialistams, administratoriams ir kitiems asmenims, atsakingiems už infekcijų kontrolę įstaigoje bei dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų prevencijoje ir valdyme. Šiomis rekomendacijomis siekiama įdiegti vieningą rankų higienos vertinimo vykdymo metodiką asmens sveikatos priežiūros įstaigose, remiantis PSO ir kitų šalių gerąja praktika, kuri leistų įvertinti rankų higienos atitiktį reikalavimams bei rekomendacijoms ir pagal vertinimo rezultatus kelti specialistų žinių rankų higienos srityje lygį.
 
Komisijos nariai taip pat patvirtino metodines rekomendacijas „Sveikatos stiprinimo veikla profesinio mokymo įstaigose“. Metodinės rekomendacijos skirtos profesinio mokymo įstaigose dirbantiems ir sveikatos stiprinimo veiklą įgyvendinantiems specialistams. Jomis gali pasinaudoti ir kitose švietimo įstaigose bei savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose dirbantys specialistai. Jos galėtų būti vertingos pagal visuomenės sveikatos programą besimokantiems studentams.
 
Taip pat patvirtinta išsamaus vertinimo „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei priklausantiems asmenims taikomų grupinių mokymų, skirtų stiprinti sveikatą, veiksmingumo vertinimas“ baigiamoji ataskaita. Šio vertinimo tikslas – įvertinti grupinių mokymų, taikomų širdies kraujagyslių ligų rizikos grupei priskiriamų asmenų sveikatai stiprinti, veiksmingumą ir veiksmingų mokymų organizacinių aspektų atitiktį Lietuvos praktikai.
 
Metodinė komisija pritarė ir pristatytam Tobulinimo programos „Visuomenės sveikatos technologijų (intervencijų) vertinimas“ aprašui.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].