Pristatomi sveikatos stiprinimą įgalinančių veiksnių profesinio mokymo įstaigose tyrimo rezultatai

2019 01 22
Higienos instituto išleistame „Mokslo darbų“ serijos leidinyje „Sveikatos stiprinimo veikla ir ją įgalinantys veiksniai profesinio mokymo įstaigose“ pristatomi tyrimo, kuriuo siekta nustatyti sveikatos stiprinimo veiklos plėtotę įgalinančius veiksnius profesinio mokymo įstaigose, rezultatai.
 
Remiantis Nyderlandų nepriklausomos taikomųjų mokslinių tyrimų organizacijos mokslininkų parengtu inovacijų determinantams matuoti skirtu instrumentu, nustatyti sveikatos stiprinimo veiklos prielaidas sudarantys ir kokybiškai bei reikiama apimtimi ją vykdyti trukdantys veiksniai. Taip pat naudojantis šiek tiek pakoreguotu mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos klausimynu, įvertinti sveikatai įtaką darantys profesinio mokymo įstaigų mokinių gyvensenos įpročiai. 
 
Į tiriamąją temą pažvelgta per dviejų tipų profesinio mokymo įstaigas – Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narių ir oficialiai šiam tinklui nepriklausančių įstaigų – prizmę. Tyrimo rezultatai neparodė esminių šių grupių skirtumų, todėl galima teigti, kad sveikatos stiprinimo veikla Lietuvoje vis labiau įgauna sisteminį integracinį pobūdį, išeinantį už projektinės veiklos ribų.

Tikimasi, kad tyrimo rezultatai bus naudingi plėtojant sveikatos stiprinimo veiklą ne tik profesinio mokymo įstaigose, bet ir kitose vaikų ir jaunimo ugdymo bei akademinėse institucijose tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis.
 
Daugiau informacijos apie leidinį galite rasti Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Mokslo leidiniai“.
 
Taip pat išsamesnės informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Aldona Jociutė tel. (8 5) 206 1056 arba el. paštu aldona.jociute@hi.lt.