Dirbančių su jaunimu įstaigų ir visuomenės sveikatos biurų bendradarbiavimas plečia veiklos galimybes

2019 01 23

Higienos instituto specialistų atliktas tyrimas „Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimu integralumo raiška“ atskleidė, kad atviruose jaunimo centruose ir erdvėse (toliau – AJC/AJE) vykdoma įvairi sveikatos stiprinimo veikla. Jai įgyvendinti pasitelkiami savivaldybių visuomenės sveikatos biurų (toliau – VSB) specialistai. Siekiant gerinti AJC/AJE minėtą veiklą, svarbu užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą su VSB specialistais.

Visuomenės sveikatos stiprinimo veikla – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną sklaida, sveikos gyvensenos propagavimas bei formavimas, taip pat  mažinami nuo elgsenos priklausomi visuomenės sveikatos rizikos veiksniai ir vykdomos kitos visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų numatytos priemonės.

Higienos instituto specialistai tyrimo metu apklausė 606 AJC/AJE besilankančius jaunuolius, iš kurių 54,2 proc. sudarė vaikinai. Apklaustųjų amžiaus vidurkis – 16,9 m., jauniausias tyrimo dalyvis buvo 10, vyriausias – 31 metų.

Nustatyta, kad tabako gaminius per pastarąjį mėnesį vartojo daugiau kaip pusė jaunuolių – 55 proc., alkoholinius gėrimus – 43,1 proc., o bent kartą apsvaigę nuo alkoholio buvo 8 iš 10 jaunuolių.

Didžioji dalis respondentų kasdien fiziškai aktyvūs būna trumpiau nei valandą, tik kas antras jaunuolis valgo pusryčius, o bent kartą per dieną daržovių ir vaisių valgo tik kas ketvirtas.

Tyrimo duomenimis, kiek mažiau nei pusė apklaustų jaunuolių per paskutinius du mėnesius bent kartą tyčiojosi iš kitų (42,5 proc.) ar patyrė patyčias patys (42,6 proc.). Nepaisant to, savo sveikatą puikiai arba labai gerai vertino beveik 8 iš 10 jaunuolių (75,7 proc.).

Trijose sutelktos grupės diskusijose dalyvavo AJC, AJE ir VSB atstovai. Diskusijos su specialistais atskleidė, kad AJC ir AJE vykdoma įvairi sveikatos stiprinimo veikla. Ją įgyvendina tiek AJC/AJE, tiek VSB specialistai. Tyrimo metu nustatyta, kad AJC ir AJE specialistai dažniausiai vykdo su fiziniu aktyvumu susijusias veiklas. O VSB specialistai pasitelkiami vykdant psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos bei lytiškumo ugdymo veiklas, kur reikalinga specifinė kompetencija.

Pastebėta, kad AJC/AJE specialistai, vykdydami nemažai su sveikatos stiprinimu susijusių veiklų, dažnai neįvardija jų kaip sveikatą stiprinančių veiklų. Minėtiems specialistams tai tiesiog atviras darbas su jaunimu, kur svarbiausia – jaunų žmonių poreikiai.

„Nėra vieno recepto, tinkamo visiems atvejams, kaip skatinti žmones, ypač jaunus, įtvirtinti sveiką gyvenseną kasdieniame gyvenime. Yra įrodymų, kad sėkmingos tos iniciatyvos, kuriose pirmiausiai siekiama suprasti, kokiais būdais motyvuoti jaunus žmones ir įgalinti juos patiems priimti sveikatai palankius sprendimus. Ir tam reikalingos sutelktos bei suderintos įvairių specialistų pastangos“, – sako šio tyrimo vadovė dr. Aldona Jociutė.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistas Martynas Izokaitis tel. (8 5) 261 4184, el. p. martynas.izokaitis@hi.lt.