Užsienio ekspertai įvertino Lietuvos sveikatos informacijos sistemą

2019 02 15

Higienos institutas kartu su trisdešimt vienos Europos šalies specialistais dalyvauja tarptautiniame projekte „3-iosios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos informacijai InfAct“ (angl. Information for Action, InfAct) (toliau – Projektas). Lietuva yra viena iš devynių Europos šalių, turinčių galimybę šiais metais dalyvauti šalių sveikatos informacijos sistemų vertinime.

Vasario 11–12 d. įvyko pirmasis Projekto veiklos „Sveikatos informacijos sistemų esamos būklės vertinimas šalyse“ etapas – Lietuvos sveikatos informacijos sistemos vertinimas. Vertinimo tikslas – nustatyti visų dalyvaujančių šalių sveikatos informacijos sistemų stiprybes, trūkumus ir numatyti veiksmus, kurie prisidėtų prie tiesioginio ir ilgalaikio minėtų sistemų tobulinimo bei stiprinimo. Tai padės mažinti netolygumus šioje srityje ir bus galima mokytis iš kitų valstybių patirties.

Lietuvos sveikatos informacijos sistemos vertinimo metu mūsų šalyje vykdyti interviu su nacionalinės sveikatos informacijos sistemos atstovais ir ekspertais. Susitikimuose dalyvavo ir pasidalijo sukauptomis žiniomis Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybė ir kiti kompetentingi įvairių sričių specialistai, prisidedantys prie sveikatos informacijos sistemos kūrimo ir naudojantys rezultatus. Svarbios informacijos pateikė Statistikos departamento, Valstybinės ligonių kasos, Higienos instituto, Vėžio registro, Užkrečiamų ligų ir AIDS centro atstovai. Vertinimą atliko Estijos ir Belgijos ekspertai, o jo procesą stebėjo Maltos, Belgijos ir Lietuvos atstovai.

Vertinant (per interviu) naudota pagal Pasaulio sveikatos organizacijos metodiką parengta ir pritaikyta metodika. Vertinti šie sveikatos informacijos sistemos aspektai:
  • sveikatos informacijos sistemos ištekliai (politika ir planavimas, sveikatos informacijos sistemos įstaigos, žmogiškieji ištekliai, finansavimas ir infrastruktūra);
  • rodikliai;
  • duomenų šaltiniai (gyventojų statistika, apklausos, ligų registrai, sveikatos paslaugų duomenys, sveikatos priežiūros resursų duomenys, elektroninė sveikata);
  • duomenų valdymas;
  • duomenų kokybė, sukurti informacijos produktai;
  • duomenų sklaida ir naudojimas.
Maždaug po mėnesio numatoma surengti telekonferenciją, kurioje bus aptarta Lietuvos sveikatos informacijos sistemos vertinimo ataskaita. O gegužės ir spalio mėnesiais Higienos instituto specialistai planuoja vertinti kitų šalių – Estijos ir Belgijos – sveikatos informacijos sistemas.

Daugiau informacijos apie Projektą gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė tel. (8 5) 206 0738, el. p. ausra.zelviene@hi.lt.