Tyrimas atskleidė Lietuvos suaugusiųjų gyvensenos skirtumus

2019 02 20

Pirmą kartą Lietuvoje pernai kovo–gegužės mėnesiais atlikto suaugusiųjų gyvensenos tyrimo rezultatai atskleidė ne tik esamą šalyje gyvensenos ir sveikatos elgsenos situaciją, bet ir savivaldybėse egzistuojančius gyvensenos įpročių skirtumus.

Fizinis aktyvumas ir mityba

Vertinant šalies suaugusių gyventojų fizinį aktyvumą ir mitybos įpročius, 40,5 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad aktyvia fizine veikla užsiima bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau. Daugiausiai tokių respondentų Vilniaus rajono sav. (59,6 proc.), o mažiausiai – Kazlų Rūdos sav. (22,1 proc.). Tik 42,0 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad bent kartą per dieną ar dažniau valgo daržoves, o 34,7 proc. – vaisius. Daugiausiai šitaip valgančių daržoves asmenų –  Vilniaus miesto sav. (62,6 proc.), mažiausiai – Skuodo rajono sav. (26,2 proc.). Atitinkamai vaisius valgo Elektrėnų sav. (54,9 proc.) ir Anykščių rajono sav. (20,4 proc.). gyventojai.

Sveikatai rizikingas elgesys

Tyrimas nustatė gana aukštus sveikatai rizikingo elgesio rodiklius. 17,1 proc. respondentų Lietuvoje nurodė, kad per paskutines 30 d. kasdien rūkė tabako gaminius, o 22,9 proc. – kartą per savaitę ir dažniau vartojo alkoholinius gėrimus. Per minėtą laikotarpį kasdien rūkančių asmenų mažiausiai Palangos miesto sav. (8,0 proc.), daugiausiai – Vilniaus rajono sav. (31,3 proc.). O mažiausiai vartojančiųjų alkoholį Pasvalio rajono sav. (10,1 proc.), daugiausiai – Visagino miesto sav. (38,8 proc.).

Gyvenimo kokybė ir sveikata

61,8 proc. apklausos dalyvių, atsakydami į klausimą, kaip jie vertina savo gyvenimo kokybę, nurodė, kad ji gera ar labai gera (skirtumas nuo 40,6 proc. šitaip įvertinusių asmenų Vilniaus rajono sav. iki 75,6 proc. Neringos sav.). Gerai ir labai gerai savo sveikatą įvertino 58,1 proc. respondentų (atitinkamai nuo 42,7 proc. Vilniaus rajono sav. iki 74,8 proc. Kauno rajono sav.).

Tyrime dalyvavo 24 889 (18 metų ir vyresni) asmenys iš 60 savivaldybių, kuriose formuotos reprezentatyvios imtys, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, pasiskirstymą pagal lytį ir gyvenamąją vietovę. Apklausas vykdė savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Tyrimas atliktas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488, nurodančiu savivaldybėse periodiškai atlikti suaugusiųjų gyvensenos tyrimus.

Higienos instituto specialistai, išanalizavę šio tyrimo rezultatus, parengė gyvensenos rodiklių suvestinę-ataskaitą. Tyrimo rezultatai pristatomi pagal 16 suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1407.
 
Rodiklių reikšmės pateikiamos kiekvienai savivaldybei ir Lietuvai. Rodikliai suskirstyti į tris grupes: (1) gyvenimo kokybės, sveikatos ir laimingumo vertinimas, prislėgta nuotaika bei bendravimas; (2) sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai); (3) rizikingas elgesys (tabako, elektroninių cigarečių rūkymas ir alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimas). Taip pat suvestinėje-ataskaitoje pateikiamas planuotų apklausti ir apklaustų asmenų skaičius, pasiskirstymas pagal lytį ir gyvenamąją vietovę kiekvienoje savivaldybėje bei pagal sociodemografines charakteristikas (amžių, tautybę, šeiminę padėtį, išsilavinimą, pagrindinį užsiėmimą ir pajamas).

2018 m. suaugusiųjų gyvensenos tyrimo rodiklių suvestinė-ataskaita prieinama Higienos instituto tinklalapio www.hi.lt skiltyje „Veiklos sritys“ -> „Visuomenės sveikata“ -> „Gyvensenos stebėsena“ -> „Ataskaitos“.  

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistas Vincentas Liuima tel. (8 5) 261 4184 arba el. paštu vincentas.liuima@hi.lt.