Pristatyta nauja nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jos plėtra

2019 02 25
Vasario 22 d. Vilniuje įvyko seminaras „Nepageidaujamų įvykių stebėsena“, kurį organizavo Higienos institutas ir Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos.
 
Seminare dalyvavo apie 130 sveikatos priežiūros specialistų: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, medicinos auditorių ir kitų specialistų, kurie dalyvauja registruojant nepageidaujamus įvykius.
 
Seminarą atidarė Higienos instituto direktoriaus pavaduotoja Aušra Grigošaitienė ir Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicininio audito skyriaus vedėja Česlova Špūrienė.
 
Medicinos diagnostikos ir gydymo centro direktorius dr. Laimutis Paškevičius kalbėjo apie kompleksinį požiūrį į pacientų saugos įvykius ir jų valdymą, akcentavo bendros saugos kultūros asmens sveikatos įstaigoje svarbą nepageidaujamų įvykių prevencijai ir pacientų saugos užtikrinimui.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistas Saulius Babinskas pristatė apibendrintą informaciją apie 2016–2017 metais Lietuvoje oficialiai užregistruotus nepageidaujamų įvykius, atkreipė dėmesį, kad didžiąją jų dalį sudaro hospitalinės infekcijos ir nepageidaujami įvykiai, susiję su vaistų vartojimu. Seminaro dalyviai taip pat supažindinti su nepageidaujamų įvykių stebėsena kai kuriose Europos Sąjungos šalyse bei šiais metas įsigaliojusia nepageidaujamų įvykių stebėsenos tvarka Lietuvoje.
 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto atstovė dr. Daiva Brogienė kalbėjo apie teisinius aspektus, turinčius įtakos sėkmingam nepageidaujamų įvykių registravimui, pristatė baigiamo ruošti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo projektą.
 
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicininio audito skyriaus vedėja Česlova Špūrienė ir Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausioji medicinos auditorė Ingrida Paulauskienė pasidalijo savo įstaigų gerąją praktika nepageidaujamų įvykių stebėsenos srityje.
 
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė dr. Virginija Kanapeckienė pristatė numatomą nepageidaujamų įvykių stebėsenos vystymą ir plėtrą, informavo apie vykdomą Europos Sąjungos paramos projektą, kurio metu bus kompiuterizuota nepageidaujamų įvykių stebėsena.
 
Seminaro pabaigoje dalyviai diskutavo apie planuojamus nepageidaujamų įvykių stebėsenos pokyčius ir jų įgyvendinimo galimybes. Diskusiją moderavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė.

Daugiau informacijos gali suteikti Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistas Saulius Babinskas tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu saulius.babinskas@hi.lt.

Seminare skaityti pranešimai:

Kompleksinis požiūris į pacientų saugos įvykius ir jų valdymą (atsiųsti)
Dr. L. Paškevičius

Nepageidaujami įvykiai Lietuvoje 2016–2017 m. (atsiųsti)
S. Babinskas 

Nepageidaujamų įvykių stebėsena – Europos Sąjungos šalių praktika ir nauja tvarka Lietuvoje (atsiųsti)
S. Babinskas 

Teisiniai aspektai, turintys įtakos sėkmingam nepageidaujamų įvykių registravimui (atsiųsti)
Dr. D. Brogienė

Nepageidaujamų įvykių registravimo ir valdymo patirtys Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose:
Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (atsiųsti)
Č. Špūrienė

Klaipėdos universitetinė ligoninė (atsiųsti)
V. Janušonis, I. Paulauskienė 

Nepageidaujamų įvykių stebėsenos vystymas ir plėtra (atsiųsti)
Dr. V. Kanapeckienė