Renkama nauja grupė į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Profesinės sveikatos priežiūra“

2019 03 05

Skelbiama registracija į kursus Profesinės sveikatos priežiūra“, kurie vyks balandžio mėnesį Higienos institute (Didžioji g. 22, Vilnius) ir nuotoliniu būdu.

Kursai organizuojami pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Profesinės sveikatos specialisto veikla įmonėje: organizavimas, vykdymas, vertinimas“, skirtą asmenims, turintiems bendros praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir dirbantiems ar siekiantiems dirbti profesinės sveikatos specialistais įmonėse.

Kursų trukmė50 val.

Preliminari kursų programa (atsiųsti)

Mokymai vyks:

−        balandžio 2–5 d. – darbas Higienos institute;
−        balandžio 8–26 d. – nuotolinis darbas;
−        balandžio 29–30 d. – darbas Higienos institute.

Kursai mokami. Preliminari kaina – 316 Eur (pietūs į kainą neįskaičiuoti).

Prašome registruotis užpildant išankstinės registracijos formą http://registracija.hi.lt iki kovo 22 d. Pasibaigus registracijos laikui, nurodytu el. paštu informuosime apie Jūsų dalyvavimą ir apmokėjimo sąlygas. Kursai organizuojami susirinkus pakankamam dalyvių skaičiui.

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus specialistę Jolitą Kartunavičiūtę tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt.

Kilus klausimų dėl registracijos, galite kreiptis į Jolantą Čepienę tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu konferencija@hi.lt.

Informuojame, kad renginio metu bus fotografuojama.

Siekdami užtikrinti, kad pažymėjimo praradimo atvejais būtų užtikrinta galimybė išduoti pažymėjimo dublikatą, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Higienos institutas
Juridinio asmens kodas: 111958286
Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 206 0122 ir  el. p. duomenuapsauga@hi.lt