Higienos instituto specialistai rengia vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų mažinimo planų gaires

2019 03 01

Vasario 28 d. Vilniuje, „Karolina Park Hotel“ konferencijų centre įvyko savivaldybių gydytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų susitikimas, kuriame aptartos vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų mažinimo pavyzdinių planų gairės, pagal kurias savivaldybėse bus rengiami pavyzdiniai planai. Jie bus viena iš Higienos instituto rengiamų  metodinių rekomendacijų minėtais klausimais sudėtinių dalių.      

Renginys organizuotas, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0004 „Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas“ Higienos institutui priskirtą veiklą 1.3.3. „Atlikta vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų priežasčių, jiems teiktos pagalbos prieinamumo ir kokybės analizė, parengtos metodinės rekomendacijos“.

Susitikime dalyvavo savivaldybių ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovai, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos plaukimo federacijos atstovai.

Higienos instituto specialistai renginio dalyvius supažindino su jų atlikta vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų Lietuvoje ir Europoje statistinių duomenų analize (pristatytos pagrindinės vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų priežastys pagal lytį, amžiaus grupes, aptarti standartizuoti vaikų mirtingumo rodikliai skirtingose savivaldybėse bei tikslinėse teritorijose, Lietuvos vaikų mirtingumo rodikliai Europos kontekste ir išryškintos pagrindinės vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų priežastys). Taip pat pristatyti atlikto žvalgomojo kokybinio tyrimo rezultatai, atskleidžiantys ekspertų nuomonę apie vaikų nelaimingų atsitikimų priežastis, sužalojimus patyrusiems vaikams teikiamą pagalbą, jos trūkumus ir tobulinimo galimybes. Pabrėžta, jog, kaip teigia ekspertai, mūsų šalyje fiksuojamas vaikų mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių yra kompleksinė problema, prie kurios mažinimo gali ir turėtų prisidėti įvairios visuomenės grupės.

Atsižvelgiant į dominuojančias Lietuvos vaikų išorinių mirčių priežastis, į susitikimą pakviesti ir jame dalyvavo trijų institucijų, įgyvendinančių vaikų mirčių dėl trijų pagrindinių išorinių priežasčių (transporto įvykių, skendimų bei savižudybių) prevenciją, atstovai. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovė Eglė Nemanytė pasidžiaugė mažėjančiais eismo įvykių, kuriuose nukentėjo vaikai, skaičiais bei pristatė Lietuvoje įgyvendinamas saugaus eismo iniciatyvas ir socialines reklamas. Lietuvos plaukimo federacijos atstovė Ilona Judita Zuozienė apžvelgė vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programą ir kitus įgyvendinamus socialinius projektus, kurių metu siekiama ugdyti vaikų gebėjimus saugiai elgtis vandens telkiniuose. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovė Lina Pranckevičiūtė supažindino su Kaune įgyvendinamu savižudybių prevencijos modeliu.

Antroje renginio dalyje Higienos instituto specialistai pristatė parengtą pirminį vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų mažinimo pavyzdinių planų rengimo gairių variantą, kuris aptartas trijose mišriose darbo grupėse, įvardijant parengtų gairių privalumus, trūkumus bei tobulinimo galimybes.

Projekto pristatymas (atsiųsti)

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistas Martynas Izokaitis tel. (8 5) 261 4184 arba el. paštu martynas.izokaitis@hi.lt.