Išankstinis leidinys „Mirties priežastys 2018 m.“ bus paskelbtas kiek vėliau nei įprasta

2019 04 04
Informuojame, kad išankstinio leidinio „Mirties priežastys 2018 m.“ paskelbimo data perkeliama iš numatytos 2019 m. balandžio 10 d. (ši data patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-450 „Dėl Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalies patvirtinimo“) į 2019 m. balandžio 29 d.

Minėtos statistinės informacijos skelbimo pakeitimo priežastis – elektroninio medicininio mirties liudijimo tvarkymo trūkumai, pastebėti tik apibendrinant metinę informaciją ir tikslinant mirusiųjų mirties priežastis.
 
Statistinės informacijos skelbimo pakeitimai vykdomi, vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2018 m.  gegužės 29 d. įsakymu Nr. DĮ-123 patvirtintomis Lietuvos oficialiosios statistikos rengimo ir sklaidos gairėmis.

Patikslinti statistinės informacijos skelbimo kalendoriai prieinami Higienos instituto interneto svetainės http://hi.lt/ skiltyje „Sveikatos statistika“ -> „Statistinių duomenų skelbimo kalendorius“.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus vadovė Sandra Mekšriūnaitė tel. (8 5) 277 3304, el. p. sandra.meksriunaite@hi.lt.