Paskelbtos hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidėjusios rizikos skyriuose 2018 m. ataskaitos

2019 04 04
Higienos institutas išanalizavo 2018 m. hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinės priežiūros padidėjusios rizikos skyriuose duomenis ir parengė ataskaitas.
 
Savanoriškai duomenis pateikė 42 reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriai (toliau – RIT) bei 57 chirurgijos skyriai. RIT pateikė informaciją apie 2960 pacientų, besigydžiusių RIT,  chirurgijos skyriai – apie 6197 pacientus, kuriems atliktos koronarinių arterijų šuntavimo, Cezario pjūvio, storosios žarnos, apendektomijos, cholecistektomijos, kirkšnies išvaržos, ortopedinės, šlapimo takų bei venų operacijos. Už pateiktų duomenų kokybę atsakingos asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Pagrindiniai rezultatai reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose

2018 m. bent viena hospitalinė infekcija užregistruota 13,8 proc. (370) RIT pacientų. Iš viso nustatyta 484 hospitalinės infekcijos (sergamumas  – 18,1 atvejų 1000-čiui lovadienių). Atskiruose RIT sergamumas HI svyravo nuo 0 iki 50,5 atvejų 1000-čiui lovadienių. HI dažnis suaugusių pacientų grupėje (19,6 proc.) triskart didesnis nei vaikų (6,4 proc.).

Didžiąją dalį visų nustatytų HI sudarė pneumonija (47,0 proc.) ir šlapimo takų infekcijos (12,2 proc.), kitos apatinių kvėpavimo takų infekcijos (10,9 proc.), mikrobiologiškai patvirtinta kraujo infekcija (9,1 proc.) ir operacinės žaizdų infekcijos (7,2 proc.).

Lyginant su 2017 m., sergamumas ventiliacine pneumonija sumažėjo nuo 29,5 iki 20,6 atvejų 1000-čiui rizikos veiksnio veikimo dienų, o sergamumas šlapimo pūslės kateterio sąlygotomis šlapimo takų infekcijomis – nuo 3,5 iki 3,1 atvejo 1000-čiui rizikos veiksnio veikimo dienų. Lyginant su 2017 m., sumažėjo ir su kraujagyslių kateterių naudojimu susijusių kraujo infekcijų nuo 4,3 iki 3,0 atvejo 1000-iui rizikos veiksnio veikimo dienų.

Dažniausi hospitalinių infekcijų sukėlėjai – Klebsiella padermės (15,5 proc.), kurios kartu su Acinetobacter padermėmis buvo pagrindinės pneumonijos sukėlėjos (atitinkamai 17,8 proc. ir 15,0 proc.). Kraujo infekcijas dažniausiai sukėlė Staphylococcus epidermidis (20,8 proc.). Lyginant su 2017 m. rezultatais, padaugėjo HI sukėlėjų, atsparių antimikrobiniams vaistams: meticilinui atsparių Staphylococcus aureus, Klebsiella spp., gaminančių plataus veikimo beta laktamazes (ESBL). O sumažėjo vankomicinui atsparių enterokokų ir Escherichia coli, gaminančių ESBL. Clostridium difficile skaičius išaugo nuo 0,5 proc. iki 1,5 proc.

Didžioji dalis pacientų (75,4 proc.) gydyti antimikrobiniais vaistiniais preparatais. Šie vaistai iš viso paskirti 4612 kartų. Dažniausiai skirti I–II kartos cefalosporinai. Jie sudarė 21,7 proc. visų paskirtų antimikrobinių vaistų.

Pagrindiniai rezultatai chirurgijos skyriuose

2018 m. operacinių žaizdų infekcijos (toliau – OŽI) užregistruotos 60 pacientų (0,96 proc.). Daugiausiai užregistruota paviršinių operacinių žaizdų infekcijų – 24 (40,0 proc.). Operacinių žaizdų infekcijos dažniausiai išsivystė po koronarinių arterijų šuntavimo operacijų – 7,7 proc.  ir storosios žarnos operacijų – 4,4 proc. Lyginant su 2017 m., OŽI po koronarinių arterijų šuntavimo operacijų padidėjo (nuo 6 iki 7 proc.), o po storosios žarnos operacijų – sumažėjo (nuo 5,4 iki 4,4 proc.).

Antimikrobiniai vaistai profilaktikai paskirti 5235 operuotiems pacientams (84,5 proc.). Net 40,5 proc. operuotų pacientų vaistai antimikrobinei profilaktikai skirti 3 dienas ir ilgiau. Lyginat su 2017 m. (38,8 proc.), antimikrobinės profilaktikos situacija nepasikeitė.

Mikrobiologiniai tyrimai, panašiai kaip ir 2017 m., atlikti 66,7 proc. OŽI turintiems pacientams. 2018 metais nustatyti 2 gram teigiami sukėlėjai, atsparūs antimikrobiniams vaistams.

Su hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos ir intensyviosios terapijos bei chirurgijos skyriuose 2018 m. ataskaitomis galite susipažinti čia arba Higienos instituto interneto svetainės http://www.hi.lt/ skiltyje „Veiklos sritys“ -> „Visuomenės sveikata“ -> „Hospitalinės infekcijos“ .

Daugiau informacijos apie hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Justė Petrėnė tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. juste.petrene@hi.lt.
 
Daugiau informacijos apie operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinę priežiūrą chirurgijos skyriuose gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistas Matas Rutkauskas tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. matas.rutkauskas@hi.lt.