Gegužės 5-oji – Pasaulinė rankų higienos diena – „Plauk rankas – saugok gyvybes“

2019 05 03

Gegužės 5 d. vienuoliktus metus iš eilės pasaulyje minima Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) inicijuota Rankų higienos diena. Šio judėjimo šūkis – „Plauk rankas – saugok gyvybes“. Prie jo jau prisijungė beveik 20 000 sveikatos priežiūros įstaigų iš 180 šalių, tarp kurių – ir Lietuva (5 įstaigos). Rankų higienos kampanija – puiki galimybė sveikatos priežiūros specialistams bendradarbiauti su PSO, siekiant bendro tikslo.

Šių metų Rankų higienos dienos tema – „Kodėl infekcijų prevencija ir rankų higiena svarbios sveikatos priežiūros paslaugų kokybei?”. Norima atkreipti dėmesį į rankų higienos svarbą sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant visų amžiaus grupių žmonių geresnės sveikatos ir gerovės bei kokybiškų, saugių, efektyvių ir prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų.

Rankų higienos svarba žmogaus sveikatai

Toks atrodytų paprastas dalykas kaip rankų higiena nepaprastai svarbi kiekvieno iš mūsų sveikatai. Ji gali išsaugoti milijonus gyvybių kasmet bei turėti įtakos sveikatos priežiūros kokybei. Tyrimai rodo, kad rankų higiena padeda sumažinti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų paplitimą. Vienas iš pagrindinių rodiklių, pagal kurį sprendžiama apie rankų higienos laikymąsi asmens sveikatos priežiūros įstaigose, yra rankų antiseptiko sunaudojimas.

Pasak Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovės dr. Rolandos Valintėlienės, naujausių tyrimų duomenimis, Lietuva sunaudoja du kartus mažiau rankų antiseptiko nei Europos Sąjungos šalys. Nuo 2012 m., kada buvo atliktas pirmas Europos Sąjungos šalių infekcijų paplitimo tyrimas, iki dabar situacija Lietuvoje pagerėjo tik nežymiai – rankų higiena išlieka aktualia problema asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

PSO raginimai

PSO pabrėžia, kad kiekvienas gali prisidėti, siekiant išvengti infekcijų, o kokybiška sveikatos priežiūra – švari sveikatos priežiūra. Todėl 2019 m. PSO kreipiasi į tikslines grupes su šiais raginimais: 

  • Sveikatos priežiūros specialistai (angl. Health workers) – Praktikuokite saugią sveikatos priežiūrą visiems – ji Jūsų rankose.
  • Infekcijų kontrolės ir prevencijos lyderiai (angl. Infection Prevention and Control (IPC) leaders) – Stebėkite infekcijų prevencijos ir kontrolės standartus – imkitės veiksmų ir gerinkite praktiką.
  • Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai (angl. Health facility leaders) – Ar jūsų įstaiga atitinka PSO infekcijų kontrolės ir rankų higienos standartus? Dalyvaukite 2019 metų PSO tyrime ir imkitės veiksmų. Daugiau informacijos apie tyrimą – https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/ipc-global-survey-2019/en/
  • Sveikatos apsaugos ministerijos (angl. Ministries of health) – Ar Jūsų šalis atitinka infekcijų prevencijos ir kontrolės standartus? Stebėkite ir veikite, siekdami kokybiškos sveikatos apsaugos visiems.
  • Pacientams atstovaujančios grupės (angl. Patient advocacy groups) – Reikalaukite švarios sveikatos priežiūros – tai Jūsų teisė.
Higienos instituto leidiniai ir renginiai
 
Siekdami prisidėti prie saugių ir kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo, Higienos instituto specialistai parengė dvi metodines rekomendacijas – „Rankų higiena asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ ir „Rankų higienos vertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Jose remiamasi PSO rekomendacijomis ir  mokslo įrodymais.

Rugsėjo–spalio mėnesiais Higienos institute planuojami infekcijų kontrolės ir kitų sveikatos priežiūros specialistų mokymai pagal neseniai patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo programą „Rankų higiena ir rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose“ (patvirtintaLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-498).

Gegužės 29 d. Higienos institutas organizuoja kasmetinę mokslinę praktinę konferenciją „Hospitalinių infekcijų aktualijos“. Konferencijos tikslas – supažindinti su naujomis infekcijų valdymo iniciatyvomis Europoje, hospitalinių infekcijų epidemiologine situacija, PSO Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimo užkrečiamųjų ligų srityje vertinimo rezultatais Lietuvoje ir sveikatos priežiūros įstaigų valdymo naujovėmis, taip pat aptarti tymų ir kitų infekcijų prevencijos aktualijas. Į konferenciją kviečiami sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, gydytojai, infekcijų kontrolės specialistai, visuomenės sveikatos specialistai ir kiti asmenys, atsakingi už hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą bei valdymą.

Plačiau apie Rankų higienos dieną

Daugiau informacijos apie Rankų higienos dieną galite rasti Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/pasauline-ranku-higienos-diena.html.
 
Rankų higienos metodinės rekomendacijos – http://hi.lt/lt/visuomenes-sveikatos-rekomendacijos.html.
 
Daugiau informacijos apie Rankų higienos dieną anglų kalba PSO tinklapyje https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2019/en/.
 
PSO generalinio direktoriaus kreipimasis Rankų higienos dienos proga – https://www.youtube.com/watch?v=nw9TMfqc3cE&feature=youtu.be.
 
Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 54 79 arba el. p. virginija.kanapeckiene@hi.lt.