Baigėsi kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos priežiūra“

2019 05 02
Balandžio 2–30 d. įvyko Higienos instituto Profesinės sveikatos centro organizuoti 50 val. kursai „Profesinės sveikatos priežiūra“ įmonių ir viešųjų įstaigų profesinės sveikatos specialistams.
 
Kursai surengti pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Profesinės sveikatos specialisto veikla įmonėje: organizavimas, vykdymas, vertinimas“, skirtą asmenims, turintiems bendros praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir dirbantiems ar siekiantiems dirbti profesinės sveikatos specialistais įmonėse.
 
Kursų dalyviai supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros teisiniais pagrindais, tarptautiniais darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros aspektais. Taip pat aptartos profesinės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą įmonėje, funkcijos, pristatyti darbuotojų sveikatos stiprinimo principai, būdai ir metodai bei sveikatos stiprinimo Lietuvos įmonėse teorinė ir praktinė patirtis.
 
Daug dėmesio skirta ergonominių rizikos veiksnių identifikavimui, psichosocialiniams profesinės rizikos veiksniams ir psichosocialinės rizikos įmonėse valdymui. Pranešėjai pasidalijo žiniomis apie su darbu susijusias sveikatos problemas, profesines ligas, privalomą darbuotojų sveikatos tikrinimą ir darbuotojų imunizaciją.
 
Kursų dalyviai gilino žinias ir savarankiškai, mokydamiesi nuotoliniu būdu.
 
Jie pažymėjo, kad kursų tema išties aktuali, pageidavo daugiau renginių ir pateikiamų praktinių pavyzdžių profesinės sveikatos priežiūros tema.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Jolita Kartunavičiūtė tel. (8 5) 212 0861, el. p. jolita.kartunaviciute@dmc.lt.