Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2019 05 02
Balandžio 30 d. Higienos instituto Metodinės komisijos posėdyje svarstymui pristatytas tiriamojo darbo „Stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai“ projektas.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai“ projektą. Jo tikslas − įvertinti stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškuosius išteklius.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2019 m. gegužės 30 d.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.