Higienos institute pravesti pirmieji kvalifikacijos tobulinimo kursai apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybes

2019 05 09

Gegužės 7–8 d. Higienos institute pirmą kartą pravesti kvalifikacijos tobulinimo kursai visuomenės sveikatos specialistams pagal Higienos instituto parengtą tobulinimo programą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybės“.

Šių kursų tikslas – suteikti teorinių žinių bei praktinių įgūdžių apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (toliau – VSS IS) funkcines galimybes, formuojamas duomenų ataskaitas, GIS žemėlapius bei VSS IS kaupiamų asmens duomenų apsaugą.

Kursai skirti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, bendrojo lavinimo bei profesinio mokymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems su VSS IS.

Renginyje pranešimą apie asmens duomenų apsaugos teisinius aspektus VSS IS skaitė Higienos instituto Duomenų apsaugos pareigūnė Elena Mikalajūnienė. Pranešimo tema visuomenės sveikatos specialistams sukėlė daug klausimų. Į juos visus kursų metu atsakyta.

Higienos instituto Registrų skyriaus specialistė Indrė Židonienė ir šio skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Butkutė skaitė paskaitas apie VSS IS valdymą, ataskaitas, duomenų atvaizdavimą žemėlapiuose (GIS) ir statistinių duomenų panaudojimo galimybes savivaldybėje.

Higienos instituto lektoriai didelį dėmesį skyrė darbo su VSS IS praktinių įgūdžių formavimui. Kursų dalyviai sudarinėjo statistines, dinamines ataskaitas, GIS žemėlapius ir mokėsi kurti statistinių duomenų suvestinių ataskaitas.

Kursuose dalyvavę visuomenės sveikatos specialistai laikė žinių patikrinimo testą. Po jo dalyviams įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Butkutė tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.butkute@hi.lt.