Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2019 04 09
Balandžio 5 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis. Jame pristatyta svarstymui tiriamojo darbo Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinio klausimyno adaptavimo Lietuvos įmonėms tyrimas“ baigiamoji ataskaita, dvi metodinės rekomendacijos: „Šlapimo takų infekcijų, susijusių su šlapimo pūslės kateterių naudojimu, prevencija“ ir „Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveiktos priežiūros paslaugos, dalies (procentais) rodiklio apskaičiavimas“, taip pat išsamaus vertinimo „Tuberkuliozės prevencijos ir valdymo modelių veiksmingumas, ekonominis efektyvumas bei jų diegimas Lietuvoje“ protokolas ir tiriamojo darbo „Jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai“ projektas.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinio klausimyno adaptavimo Lietuvos įmonėms tyrimas“ baigiamąją ataskaitą. Tyrimo tikslas – pritaikyti Jungtinės Karalystės sveikatos ir saugos tarnybos (angl. Health and Safety Executive) sukurtą kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinį klausimyną naudoti Lietuvos įmonėse.
 
Posėdžio metu patvirtintos ir metodinės rekomendacijos „Šlapimo takų infekcijų, susijusių su šlapimo pūslės kateterių naudojimu, prevencija“. Jos skirtos sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už hospitalinių infekcijų prevenciją ir atliekantiems šlapimo pūslės kateterizavimą. Metodinėse rekomendacijose pateikta informacija apie šlapimo takų infekcijų, susijusių su šlapimo pūslės kateterių naudojimu, sukėlėjus, rizikos veiksnius ir profilaktikos priemones.
 
Komisijos nariai taip pat patvirtino metodines rekomendacijas „Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveiktos priežiūros paslaugos, dalies (procentais) rodiklio apskaičiavimas“. Šios metodinės rekomendacijos parengtos vykdant visuomenės sveikatos plėtros programos 3-io tikslo „Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros sistemos tvarumą“ 3.1 uždavinį „Didinti kokybiškų ir priimtinų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą“. Pastarasis apibrėžia profesinės sveikatos priežiūros vertinimo kriterijų – rodiklį „Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, tai yra paslaugos, kurias teikia profesinės sveikatos priežiūros specialistai, dalis (procentais)“. VSP programoje numatyta sekti minėto rodiklio kitimo dinamiką. Metodinėse rekomendacijose rodiklis trumpinamas – vadinamas „Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, dalis (procentais)“. Taip pat jose, vadovaujantis aukščiau minėtais dokumentais, laikoma, jog profesinės sveikatos priežiūros paslaugos prieinamos tiems dirbantiems asmenims, kurių darbovietės vykdo teisės aktų reikalavimus dėl PSS kvalifikacijos ir skaičiaus.
 
Posėdyje patvirtintas išsamaus vertinimo „Tuberkuliozės prevencijos ir valdymo modelių veiksmingumas, ekonominis efektyvumas bei jų diegimas Lietuvoje“ protokolas. Vertinimo tikslas – įvertinti tuberkuliozės prevencijos ir valdymo modelių veiksmingumą, ekonominį efektyvumą ir jų diegimą Lietuvoje.
 
Metodinė komisija patvirtino ir pristatytą tiriamojo darbo „Jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai“ projektą. Tyrimo tikslas – išanalizuoti jaunimo gyvenseną bei kai kuriuos sveikatos priežiūros paslaugų aspektus.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.