Konferencijoje pristatytos hospitalinių infekcijų valdymo naujovės

2019 05 30
Gegužės 29 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto kasmetinė mokslinė-praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų aktualijos“.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 80 sveikatos priežiūros specialistų iš visos Lietuvos: sveikatos priežiūros įstaigų administratoriai, gydytojai, infekcijų kontrolės specialistai, visuomenės sveikatos specialistai ir kiti asmenys, atsakingi už hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą.  

Konferencijos tikslas – supažindinti renginio dalyvius su Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimo užkrečiamųjų ligų srityje vertinimo rezultatais, naujomis infekcijų valdymo iniciatyvomis ir sveikatos priežiūros įstaigų valdymo naujovėmis, tymų ir hospitalinių infekcijų epidemiologine situacija ir infekcijų prevencijos aktualijomis.

Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė bei Sveikatos apsaugos ministerijos  Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja dr. Loreta Ašoklienė.

Taip pat dr. L. Ašoklienė pristatė PSO Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimo vertinimo rezultatus Lietuvoje ir mūsų šaliai skirtas rekomendacijas. Vertinimo rezultatai rodo, kad užkrečiamųjų ligų srityje esamoms problemoms spręsti būtina sutelkti pajėgumus, stiprinant žmogiškuosius išteklius ir tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Dr. R. Valintėlienė kalbėjo apie naujas infekcijų valdymo iniciatyvas. Ji pabrėžė, kad siekiant pokyčių bet kurioje srityje, taip pat ir infekcijų kontrolės bei prevencijos srityje, labai svarbu keisti sveikatos priežiūros darbuotojų elgseną.

Pranešimą apie užkrečiamųjų ligų grėsmes ir iššūkius sveikatos priežiūros įstaigose skaitė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas prof. Saulius Čaplinskas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Ginreta Valinčiūtė apžvelgė tymų epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir rekomendacijas dėl tymų valdymo sveikatos priežiūros įstaigose, informuodama, kad tymų protrūkio pikas jau nuslūgo ir situacija gerėja.

Antrojoje konferencijos dalyje M. Romerio universiteto prof. Danguolė Jankauskienė pristatė sveikatos priežiūros įstaigų valdymo naujoves, aktualias organizuojant infekcijų kontrolės tarnybų darbą sveikatos priežiūros įstaigose.
 
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja Ieva Kisielienė supažindino su naujomis šlapimo takų infekcijų prevencijos rekomendacijomis.
 
Apie Clostridioides difficile infekcijos situaciją Lietuvoje ir naujausius hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros rezultatus kalbėjo Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Bakteriologijos laboratorijos vedėja dr. Greta Vizujė ir Higienos instituto specialistė Justė Petrėnė.

Daugiau informacijos gali suteikti Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt.

 

Skaityti pranešimai

 

PSO Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimo Lietuvoje užkrečiamųjų ligų srityje vertinimo rezultatai (atsiųsti)
Dr. L. Ašoklienė, Sveikatos apsaugos ministerija 

 

 

Naujos infekcijų valdymo iniciatyvos (atsiųsti)
Dr. R. Valintėlienė, Higienos institutas

 

 

Užkrečiamųjų ligų grėsmės: kam turi būti pasiruošusios sveikatos priežiūros įstaigos? (atsiųsti)
Prof. S. Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

 

 

Tymų epidemiologinė situacija Lietuvoje, rekomendacijos dėl tymų valdymo sveikatos priežiūros įstaigose (atsiųsti)
G. Valinčiūtė, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

 

Sveikatos priežiūros įstaigų valdymo naujovės (atsiųsti)
Prof. D. Jankauskienė, Mykolo Romerio universitetas

 

 

Šlapimo takų infekcijų prevencijos rekomendacijos (atsiųsti)
I. Kisielienė, Higienos institutas, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

 

 

Clostridioides difficile infekcijos situacija Lietuvoje (atsiųsti)
Dr. G. Vizujė, Higienos institutas, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

 

 

Pagrindiniai hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros rezultatai (atsiųsti)
J. Petrėnė, Higienos institutas