„Higienos institutas 2018 metais“: svarbiausi darbai ir veiklos tendencijos

2019 06 04

Kaip ir kasmet, parengtas ir išleistas leidinys apie praėjusių metų Higienos instituto (toliau – Institutas) veiklą. „Higienos institutas 2018 metais“ supažindina su pernai atliktais svarbiausiais darbais ir veiklos tendencijomis.

Praėjusiais metais Instituto Sveikatos informacijos centras sėkmingai plėtojo Lietuvos gyventojų sveikatos ir jai įtaką darančių veiksnių stebėseną, vertinimą, tvarkė ir kūrė naujus visuomenės sveikatos registrus ir informacines sistemas.

Instituto Visuomenės sveikatos technologijų centras rezultatyviai vykdė visuomenės sveikatos netolygumų tyrimus bei visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, rengė ir išbandė inovatyvias intervencijas visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje.

Instituto Profesinės sveikatos centras atliko įvairius darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus, kūrė ir profesinės sveikatos priežiūros praktikoje taikė inovatyvias intervencijas.

Lietuvos sveikatos statistikos ir visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys panaudoti rengiant informaciją kasmetiniam Lietuvos 2014–2025 m. sveikatos strategijos įgyvendinimo vertinimui ir pateikti Eurostatui, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono biurui ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui (ECDC).

2018 m. Institutas vykdė bendrus projektus su 74 partneriais – 29 iš Lietuvos, 45 iš užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų.

Leidinyje detaliau apžvelgiami pagrindiniai Instituto veiklos rezultatai, vykdytos Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės, išoriniai projektai, pristatomi Instituto partneriai, parengti leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.

Daugiau informacijos apie leidinį suteikiama tel. (8 5) 262 9931.