Susitikime svarstyti psichikos sveikatos gerinimo klausimai

2019 06 05

Birželio 4 d. Radiacinės saugos centre (Kalvarijų g. 153, Vilnius) įvyko Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) organizuotas susitikimas visuomenės sveikatos biurams dėl įsigaliojusių sveikatos apsaugos ministro įsakymų, susijusių su psichikos sveikatos srities prioritetinėmis kryptimis.

Susitikimo, kuriame dalyvavo apie 80 visuomenės sveikatos biurų specialistų, tikslas – aptarti kylančius klausimus dėl minėtų krypčių ir atitinkamų teisės aktų bei SAM rašto:

  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-590 „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-524 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-989 „Dėl Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo;
  • SAM 2019 m. balandžio 30 d. išsiųsto rašto „Dėl mokymų vietos bendruomenėms organizavimo“, kuriuo ministerija pasiūlė naudoti dotacijos lėšas mokymų vietos bendruomenėms, kaip atpažinti savižudybių rizikos ženklus ir į juos reaguoti.

Renginį atidarė ir sveikinimo žodį tarė SAM Visuomenės sveikatos departamento direkorius Audrius Ščeponavičius, SAM sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis ir SAM Visuomenės sveikatos departamento Psichikos sveikatos skyriaus vedėjas Ignas Rubikas.

Pirmąjį pranešimą apie 2019 m. balandžio 30 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-524 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pristatė SAM Visuomenės sveikatos departamento Psichikos sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Joana Zasimavičienė. Ji atsakė į visuomenės sveikatos biurų atstovų klausimus. 

Pranešimą apie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsigaliojusį įsakymą Nr. V-590 „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ skaitė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specalistė Raimonda Eičinaitė-Lingienė. Ji akcentavo šio įsakymo vykdymo svarbą ir taip pat atsakė į visuomenės sveikatos biurų atstovų  klausimus, gautus prieš susitikimą, ir užduotus jame.

Antrojoje susitikimo dalyje SAM atstovai atsakė į dalyvių klausimus dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-989 „Dėl Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo ir dėl SAM 2019 m. balandžio 30 d. išsiųsto rašto „Dėl mokymų vietos bendruomenėms organizavimo“.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Aneta Abromavičiūtė tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu aneta.abromaviciute@hi.lt.