Šiaurės-Baltijos šalių mirties priežasčių kodavimo grupės nariai susitiko Trakuose

2019 06 14
Birželio 12–13 d. Trakuose susirinko Šiaurės-Baltijos šalių mirties priežasčių kodavimo grupė. Susitikime dalyvavo 22 atstovai iš įvairių valstybių (Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Danijos, Islandijos, Kanados, Lietuvos, Estijos, Latvijos ir  Italijos).

Susitikimo tikslas – pasidalyti mirties priežasčių statistikos rengimo ir kodavimo patirtimi, aptarti iškylančias problemas ir padiskutuoti apie įvairius jų sprendimo būdus.

Tokie susitikimai vyksta kasmet, todėl kaskart renginio pradžioje aptariami kiekvienos šalies situacijos pokyčiai, įvykę po praeito susirinkimo: gyventojų mirtingumo tendencijos, nauji iššūkiai, elektroninio medicininio mirties liudijimo diegimo progresas, vykdomi tyrimai ir pan.

Šiaurės sveikatos priežiūros klasifikacijos centro atstovė pristatė šio centro vykdomas veiklas ir ateities planus, taip pat darbą, susijusį su Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos vienuoliktuoju leidimu (TLK-11). Italijos atstovas kalbėjo apie automatinės mirties priežasčių kodavimo programos Iris pataisymus, patobulinimus, numatytus pakeitimus ir būsimus darbus, susijusius su TLK-11 diegimu.
 
Taip pat susitikime pristatyta trijų šalių (Latvijos, Norvegijos ir Lietuvos) patirtis diegiant elektroninį medicininį mirties liudijimą. Lietuvos atstovė pristatė apibendrintus Valstybinės teismo medicinos tarnybos duomenis apie 2017 m. mirusiųjų kraujyje rastas medžiagas (alkoholį, karboksihemoglobiną ir narkotines bei psichotropines medžiagas). Kartu pristatyti mūsų šalyje atliktų tyrimų apie išeminės širdies ligos ir prostatos vėžio hiperdiagnostiką rezultatai.

Šiaurės-Baltijos šalių mirties priežasčių kodavimo grupė bendradarbiauja ištisus metus, koduodama kiekvienos šalies medicininių mirties liudijimų pavyzdžius ir lygindama rezultatus, todėl susitikime Kanados atstovė pristatė šių kodavimo darbų rezultatus ir su dalyviais aptarė diskutuotinus klausimus. Kanados ir Italijos atstovai pristatė savo šalyse atliktų tyrimų rezultatus, o Švedijos atstovė pademonstravo TLK-11 versiją (struktūrą, pokyčius ir naudojimą).

Susitikimo metu nuspręsta tęsti Šiaurės-Baltijos šalių mirties priežasčių kodavimo grupės darbą, kuriame įvyko keletas pokyčių, leisiančių tobulinti dalyvaujančių valstybių atstovų įgūdžius, koduojant mirties priežastis.

Higienos institutas dėkoja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui už suteiktas patalpas ir pagalbą organizuojant susitikimą.

Daugiau informacijos apie susitikimą gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus vadovė Sandra Mekšriūnaitė tel. (8 5) 277 3304, el. paštu sandra.meksriunaite@hi.lt.