„Profesinės ligos Lietuvoje 2018 m.“: išsami statistinė informacija

2019 06 26
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro (toliau – Registras) specialistų parengtame informaciniame leidinyje „Profesinės ligos Lietuvoje 2018 metais“ – išsami Registro statistinė informacija apie nustatyta tvarka oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus. Jame skelbiami šie šalies darbuotojų sergamumo profesinėmis ligomis statistiniai duomenys: sergamumas pagal gyvenamąją vietovę, amžių, lytį, profesinių ligų grupes, priežastis, ekonominės veiklos rūšį ir profesiją, taip pat pristatomi atitinkami pokyčiai.
 
Leidinys skirtas Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų sveikatos sistemos įstaigų bei žinybų specialistams, mokslininkams ir privatiems asmenims. Statistinė informacija gali būti naudojama planuojant darbuotojų profesinių ligų rizikos veiksnių profilaktikos priemones, vykdant profesinio sergamumo mažinimo profilaktiką, taip pat atsiradusiems naujiems profesinės rizikos veiksniams ir naujoms profesinėms ligoms išaiškinti.

Leidinį atsisiųsti galima paspaudus čia arba apsilankius Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“ -> „Oficialiai patvirtinti profesinių ligų atvejai Lietuvoje (2011–2018)“.

Papildomą informaciją teikia Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus specialistė Danė Krisiulevičienė tel. (8 5) 212 0876 arba el. paštu dane.krisiuleviciene@dmc.lt.