Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2019 06 21
Birželio 20 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis. Jame pristatytos svarstymui dvi metodinės rekomendacijos: „Sveikatos informacijos komunikacija“ ir „Sveikatos stiprinimo veikla ir jos vertinimas atvirąjį darbą su jaunimu vykdančiose įstaigose“ bei tobulinimo programa „Savivaldybių gyventojų gyvensenos tyrimų metodologiniai aspektai“.
 
Komisija patvirtino metodines rekomendacijas „Sveikatos informacijos komunikacija“. Metodinių rekomendacijų tikslas – supažindinti su sveikatos informacijos paruošimo, pateikimo ir sklaidos ypatumais. Jos skirtos visuomenės sveikatos specialistams, kuriantiems komunikacijos strategiją ir siekiantiems efektyviau bendrauti su tikslinėmis auditorijomis pateikiant sudominančią ir veiksmingą sveikatos informaciją.
 
Posėdyje taip pat patvirtintos metodinės rekomendacijos „Sveikatos stiprinimo veikla ir jos vertinimas atvirąjį darbą su jaunimu vykdančiose įstaigose“. Šios metodinės rekomendacijos skirtos specialistams, vykdantiems  atvirąjį darbą su jaunimu ir sveikatos stiprinimo veiklas, bei dirbantiesiems savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose. Jomis gali pasinaudoti ir kitų sričių specialistai, nevyriausybinių organizacijų ir kiti darbuotojai, kurių veikla susijusi su jaunų žmonių sveikatos stiprinimu ir šios veiklos vertinimu. Rekomendacijos gali būti naudojamos ir studijų procese.
 
Komisijos nariai pritarė tobulinimo programai „Savivaldybių gyventojų gyvensenos tyrimų metodologiniai aspektai“. Programos tikslas – didinti visuomenės sveikatos specialistų žinias apie visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinti jų gebėjimus planuoti, organizuoti ir vykdyti gyvensenos tyrimus savivaldybėse. Ši tobulinimo programa skirta didinti visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų kompetenciją, reikalingą įgyvendinant gyvensenos tyrimus ir atitinkamai vykdant gyvensenos stebėseną savivaldybėse.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.