Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2018 m.” (2019-08-02)

2019 08 02

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro periodiniame sveikatos statistikos leidinyje „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2018 m.” pateikiami pagrindiniai praėjusių metų šalies gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Pernai Lietuvoje gimė 28 149 naujagimiai (puse tūkstančio naujagimių mažiau negu 2017 m.). Mirė 39 574 asmenys (568 mažiau negu 2017 m.). 2018 m. mirė 96 kūdikiai – 10 kūdikių daugiau negu užpernai.

2018 m., palyginti su 2017 m. duomenimis, šiek tiek padidėjo sergančių asmenų dalis. 81,9 proc. asmenų registruota bent viena liga ar trauma: 89,4 proc. 0–17 m. vaikų ir 80,2 proc. suaugusiųjų. Didelį vaikų ligotumą lėmė kvėpavimo sistemos ligos, ypač ūminės viršutinių kvėpavimo takų ligos ir gripas: jomis sirgo 57,1 proc. vaikų. 27,1 proc. vaikų sirgo akių ligomis, 14,7 proc. jų – virškinimo sistemos ligomis (išskyrus dantų ligas), 17,2 proc. vaikų patyrė traumas. 29,6 proc. suaugusiųjų užregistruotos kraujotakos sistemos ligos, 25,6 proc. – kvėpavimo sistemos ligos, 22,1 proc. – jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos.

Per metus Lietuvos gyventojai pas gydytojus apsilankė 27,6 mln. kartų, pas odontologus – 4,4 mln. kartų, greitoji medicinos pagalba suteikta 657 tūkst. pacientų, stacionare gydyti 692 tūkst. ligonių bei 61 tūkst. dienos ligonių. 2018 m. 2,6 proc. padaugėjo ambulatorinių apsilankymų pas gydytojus, 1 proc. padidėjo greitosios medicinos pagalbos paslaugų skaičius, 2,3 proc. sumažėjo apsilankymų pas odontologus, 2,5 proc. – aktyvaus gydymo stacionaro ligonių.

Sveikatos sektoriuje dirbančių gydytojų, odontologų, slaugytojų ir akušerių skaičius, lyginant su 2017 m., šiek tiek sumažėjo: Lietuvoje dirbo 13 680 gydytojų, arba 49/10 000 gyventojų, ir 2 823 odontologai, arba 10,1/10 000 gyventojų, 22 770 slaugytojų ir akušerių, arba 81,5/10 000 gyventojų. 2,8 proc. sumažėjo aktyvaus gydymo stacionaro lovų skaičius – 10 000 gyventojų teko 46,1 lovų.

Leidinį rasite Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai” => „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.