Kviečiama teikti pasiūlymus dėl parengto Atvirų duomenų rinkinių sąrašo

2019 08 12

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK), įgyvendindamas mūsų valstybės strateginį tikslą – sukurti atvirų duomenų sprendinius, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis – vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“.

Šio projekto įgyvendinimo pirmojo etapo tikslas – sukurti Lietuvos atvirų duomenų portalą ir užpildyti jį penkių bandomųjų institucijų atveriamais duomenimis. Pirmasis centralizuotas portalas leis valstybės informacinių išteklių valdytojams patogesniu būdu parengti ir pateikti atvirų duomenų rinkinius bei jų metaduomenis. Tuo tarpu verslo subjektams ir visuomenei – be išankstinių sąlygų užtikrins patogią atvirų duomenų paiešką bei nemokamą viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų duomenų gavimą ir naudojimą verslo plėtros, nevyriausybinių iniciatyvų įgyvendinimo ar kitais tikslais. Šio etapo pabaiga numatyta 2020 m. pradžioje.

Antrajame projekto etape planuojamas plataus masto viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų prioritetinių duomenų rinkinių atvėrimas bei jų integravimas į Lietuvos atvirų duomenų portalą. Šiuo metu IVPK, bendradarbiaudamas su daugiau nei 65-iomis valstybės institucijomis, taip pat atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Lietuvos dokumentuose įvardytas prioritetines duomenų sritis, parengė Atvirų duomenų rinkinių sąrašą. Šis sąrašas taps pagrindu, kokie duomenys valstybės institucijose bus atveriami prioriteto tvarka.

Kad parengtas preliminarus atvirų duomenų sąrašas kuo labiau atspindėtų duomenų naudotojų poreikius (tiek įmonių, tiek inovatyvius verslus kuriančių gyventojų, tiek nevyriausybinių organizacijų ir kt.), verslo ir visuomenės atstovai kviečiami aktyviai dalyvauti ir teikti pasiūlymus dėl šio sąrašo papildymo ar pakeitimo.

Už aktualius duomenų rinkinius galima balsuoti čia (atkreipiamas dėmesys, kad siekiant rezultatų patikimumo, reikalingas prisijungimas (pvz., per „Google“, „Twitter“ ar kitas socialines paskyras). Taip pat galima ieškoti ir filtruoti duomenų rinkmenas kiekvienam patogiu būdu, komentuoti, dalytis arba kurti naujus atvirų duomenų poreikius ar pasiūlymus (pasirenkant „New issue“).

Pasiūlymai laukiami iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Daugiau informacijos apie atvirus duomenis:

Atsakingų asmenų kontaktai: Eglė Čepaitienė, el. p. egle.cepaitiene@ivpk.lt, mob. 8 618 72 994, Julius Belickas, el. p. julius.belickas@ivpk.lt, mob. 8 693 55 187.

Duomenų šaltinis. IVPK