Higienos institute studentai domėjosi statistiniais rodikliais ir jų apskaičiavimu

2019 09 12
Rugsėjo 11 d. Higienos institute (HI) lankėsi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos magistrantūros studijų programos pirmakursiai. 

Susitikime studentai gilino žinias visuomenės sveikatos statistinių rodiklių ir jų apskaičiavimo proceso klausimais.

HI Sveikatos informacijos centro vadovas dr. Romualdas Gurevičius pristatė HI administruojamų informacinių sistemų funkcijas, duomenų šaltinius ir papasakojo apie administravimo ypatumus, keitimąsi duomenimis, asmenų, kurių duomenys kaupiami, identifikavimą ir iškylančius sunkumus bei iššūkius.  

Su HI tvarkomo Visuomenės sveikatos specialistų registro tikslu, uždaviniais ir galimybėmis supažindino HI Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė.

HI susitikimai su studentais rugsėjį vyksta kiekvienais metais.