Po karštos vasaros – apie karščio pasekmes sveikatai

2019 09 16

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido antrąjį šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį – „Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2018 m. “.

Kaip nurodoma Europos aplinkos apsaugos agentūros parengtoje ataskaitoje, Lietuva yra ta Europos dalis, kuriai dėl klimato kaitos gresia ekstremalūs oro ir vandens temperatūros pokyčiai, miškų gaisrai bei kritulių sumažėjimas vasarą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu ir įgyvendinant Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo plano nuostatas, patvirtintas Nacionalinis visuomenės sveikatos ir karščio prevencijos 2016–2020 metų veiksmų planas. Jame pateikta UAB „Infraplanas“ atlikta studija, atskleidžianti tam tikrų ligų ir kitų pasekmių visuomenės sveikatai priklausomybę nuo karščio.

Leidinyje pritatomas šių ligų sąrašas, taip pat, analizuojant 2018 m. rodiklius, apžvelgiamas Lietuvos gyventojų kreipimasis į gydytojus (užregistruotų gydymo lapų skaičius 10 000 gyv.) ir jų mirtingumas nuo ligų, siejamų su karščio poveikiu.

Higienos institutas, vykdydamas minėto veiksmų plano 2.2. priemonę, kasmet rengia analizę, įvertinančią karščio padarinius Lietuvos gyventojų sveikatai.

Leidinį galima rasti Higienos instituto interneto svetainės ww.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Informaciniai leidiniai“ => „Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai“ arba atsiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Almeda Vaidelauskaitė el. paštu almeda.vaidelauskaite@hi.lt.