Gydytojai ir slaugytojai tobulinosi, kaip efektyviau atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas

2019 09 23
Rugsėjo 20 d. Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centre įvyko šeimos ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojų ir slaugytojų mokymai „Su darbu susijusios ir profesinės ligos: priežastys ir prevencija“.

Higienos instituto organizuotame renginyje dalyvavo 10 įvairių profesinių kvalifikacijų gydytojai ir slaugytojai.
 
Dalyviams pristatyta, kaip profesinės sveikatos priežiūros sistemoje reglamentuojamas gydytojo vaidmuo, kokie rizikos veiksniai egzistuoja darbo vietose ir kaip juos vertinti, kaip suprantamos ir kokios paplitusios profesinės ir su darbu susijusios ligos.
 
Praktinėje mokymų dalyje dalyviai susipažino su darbuotojų periodinių sveikatos tikrinimų svarba, tvarka bei profesinių ligų diagnostikos principais ir kriterijais. Šias žinias jie pritaikė atlikdami praktinę užduotį – diskusijoje nagrinėjo su darbu susijusių ir profesinių ligų atvejus bei sprendė, ar reikia pacientą siųsti darbo medicinos gydytojo konsultacijai, ir aiškinosi, kokią informaciją nurodyti.
 
Vadovaujantis Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 881 redakcija), bet kuris asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, įtaręs, kad darbuotojo lėtinis sveikatos sutrikimas gali būti susijęs su darbu, turi siųsti darbuotoją darbo medicinos gydytojo konsultacijai.
 
Tikimasi, kad mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai padės gydytojams, taip pat komandoje dirbantiems slaugytojams greičiau atpažinti paciento sveikatos sutrikimo sąsajas su darbu ir paskatins siųsti pacientus darbo medicinos gydytojo konsultacijoms. Tokiu būdu su darbu susijusių ligų prevencija ir gydymas taps efektyvesni.
 
Rekomenduojame susipažinti su Higienos instituto parengtomis rekomendacijomis „Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas“ ir „Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai“, skelbiamomis Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Rekomendacijos“ => „Profesinė sveikata“ arba čia
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Giedrė Šereikaitė tel. (8 5) 212 2574 arba el. paštu giedre.sereikaite@hi.lt.