Skelbiame naują leidinį apie visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškuosius išteklius

2019 09 23
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistai, remdamiesi Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro duomenimis, parengė leidinį „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2016–2018 metais“.

Leidinyje pristatoma 2016–2018 m. statistinė informacija apie šalies visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, dirbančius visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, jų pasiskirstymą pagal savivaldybes, amžiaus grupes, lytį, išsilavinimą, užsienio kalbų mokėjimą ir kvalifikacijos tobulinimą.
 
Su leidiniu galite susipažinti Higienos instituto interneto svetainėje www.hi.lt adresu http://www.hi.lt/lt/vsps-r-statistine-informacija.html.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro valdymo specialistė Daiva Gerasimavičienė tel. (8 5) 212 1986, el. paštu daiva.gerasimaviciene@hi.lt.