Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2019/3(86)

2019 09 24
Trečio šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerio (2019/3(86) „Redakcijos skiltyje“ pristatoma gyvensenos tyrimų Lietuvoje patirtis.
 
Toliau žurnale publikuojama dešimt originalių straipsnių.

Keturiuose iš jų gvildenamos profesinės sveikatos temos – po onkologinės ligos į darbą grįžusių asmenų patirtys, psichosocialinės darbo aplinkos tyrimas Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose, sveikatą stiprinti darbe padedančio fizinio aktyvumo žinių klausimynas ir pasikartojančių viršutinėmis galūnėmis atliekamų užduočių vertinimo priemonės, kuria siekiama įvertinti ergonominę riziką, patikimumas.

Kituose trijuose straipsniuose kalbama apie vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos siekius, fizinio aktyvumo skatinimą (bandomojo edukacinio eksperimento rezultatus) ir nepasitenkinimo kūnu sąsajas su partnerių komentarais apie išvaizdą.

Likusiuose straipsniuose paliečiami hospitalizuotų širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių pacientų mitybos ypatumai, pacientų informuotumas ir požiūris į antibiotikų vartojimą bei šeimos gydytojų požiūris į komandinį darbą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

O rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ supažindinama su Higienos instituto Profesinės sveikatos centro parengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Kompiuterizuotos darbo vietos rizikos veiksnių identifikavimas“.
 
Žurnalas „Visuomenės sveikata“ (2019/3(86) (atsiųsti).

Taip pat žurnalo elektroninę versiją galite rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Žurnalas „Visuomenės sveikata“ -> „Archyvas“