Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2019 07 01
Birželio 27 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame svarstymui pristatyti tiriamųjų darbų projektai: „Profesinės sveikatos paslaugų Lietuvos įmonėse prieinamumas“, „Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situacija ir poreikis Lietuvoje“ ir metodinės rekomendacijos: „Kompiuterizuotos darbo vietos rizikos veiksnių identifikavimas“, „Medicininio mirties liudijimo pildymas“ ir „Fizinio aktyvumo intervencijos teikimas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Profesinės sveikatos paslaugų Lietuvos įmonėse prieinamumas“ projektą. Tyrimo tikslas – nustatyti profesinės sveikatos paslaugų Lietuvos įmonėse teikimo apimtį ir jos plėtros galimybes.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintos metodinės rekomendacijos „Kompiuterizuotos darbo vietos rizikos veiksnių identifikavimas“. Remiantis šiomis metodinėmis rekomendacijomis bus galima atlikti kompiuteriu dirbančių darbuotojų darbo vietos rizikos veiksnių ir jų sveikatos (kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų) ypatumų analizę bei taikyti profilaktines priemones, kurti sveiką ir saugią darbo aplinką, tinkamai organizuoti darbo kompiuteriu režimą. Metodinės rekomendacijos skirtos darbdaviams, darbdavio įgaliotiems asmenims, atsakingiems už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje (profesinės sveikatos ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams).
 
Komisijos nariai patvirtino ir metodines rekomendacijas „Medicininio mirties liudijimo pildymas“. Šių metodinių rekomendacijų tikslas – pagerinti mirties priežasčių statistikos kokybę: suteikti gydytojams, statistikams bei studentams medikams žinių apie medicininio mirties liudijimo pildymą ir mirties priežasčių įrašymą į jį.
 
Taip pat patvirtintas tiriamojo darbo „Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situacija ir poreikis Lietuvoje“ projektas. Tyrimo tikslas – ištirti tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situaciją ir poreikius Lietuvoje. Tikimasi, kad surinkta informacija padės identifikuoti Lietuvos savivaldybes, norinčias ir galinčias dalyvauti programos „Neįtikėtini metai“ diegimo Lietuvoje procese.
 
Metodinė komisija patvirtino ir metodines rekomendacijas „Fizinio aktyvumo intervencijos teikimas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Jos skirtos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – PAASPĮ) dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams (šeimos gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams), savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams, kurie asmenims PAASPĮ teiktų fizinio aktyvumo intervencijos paslaugas.

Rekomendacijose pateikiama informacija apie fizinio aktyvumo intervenciją ir jos teikimo PAASPĮ etapus, be to, aptariami jos teikimo PAASPĮ, pasirengimo ir įgyvendinimo ypatumai. O rekomendacijų prieduose – fizinio aktyvumo intervencijos teikimo gairės.
 
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.