Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2019 09 16
Rugsėjo 12 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame svarstymui pristatytos tiriamųjų darbų ataskaitos: „Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas“ ir „Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimas“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas“ ataskaitą. Tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitose iškeltų prioritetinių sveikatos problemų ryšį su savivaldybės planuojamomis sveikatos strategijos veiklomis.
 
Posėdyje taip pat patvirtinta tiriamojo darbo „Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimas“ ataskaita. Tyrimo tikslas – nustatyti geografinį stacionarines aktyvaus gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (SASPĮ) prieinamumą Lietuvoje.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.