Gydytojai ir slaugytojai gilinosi į su darbu susijusių ligų atvejus

2019 09 25
Rugsėjo 24 d. Kauno miesto poliklinikoje įvyko Higienos instituto organizuoti mokymai „Su darbu susijusios ir profesinės ligos: priežastys ir prevencija“, skirti šeimos ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojams bei slaugytojams.

Renginyje dalyvavo 19 įvairių profesinių kvalifikacijų gydytojų ir slaugytojų. Dalyviams pristatyta, kaip profesinės sveikatos priežiūros sistemoje reglamentuojamas gydytojo vaidmuo, kokie rizikos veiksniai egzistuoja darbo vietose, kaip juos vertinti, kaip suprantamos ir paplitusios profesinės ir su darbu susijusios ligos.
 
Praktinėje mokymų dalyje gydytojai ir slaugytojai susipažino su darbuotojų periodinių sveikatos tikrinimų svarba, tvarka bei profesinių ligų diagnostikos principais ir kriterijais. Šias žinias dalyviai turėjo pritaikyti atlikdami praktinę užduotį – diskusijoje jie nagrinėjo su darbu susijusių ir profesinių ligų atvejus bei sprendė, ar reikia pacientą siųsti darbo medicinos gydytojo konsultacijai, aiškinosi, kokią informaciją nurodyti.

Vadovaujantis Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 881 redakcija), bet kuris asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, įtaręs, kad darbuotojo lėtinis sveikatos sutrikimas gali būti susijęs su darbu, turi siųsti darbuotoją darbo medicinos gydytojo konsultacijai.

Tikimasi, kad mokymų metu įgytos žinios ir įgūdžiai padės gydytojams, taip pat komandoje dirbantiems slaugytojams greičiau atpažinti paciento sveikatos sutrikimo sąsajas su darbu, paskatins siųsti pacientus darbo medicinos gydytojo konsultacijoms. Tokiu būdu su darbu susijusių ligų prevencija ir gydymas taps efektyvesni.
 
Rekomenduojame susipažinti su  Higienos instituto parengtomis rekomendacijomis „Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas“ ir „Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai“, kurias rasite Higienos instituto interneto svetainės skiltyje „Leidiniai“ arba adresu http://www.hi.lt/lt/informacine-ir-metodine-medziaga.html.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Giedrė Šereikaitė tel. (8 5) 212 2574 arba el. paštu giedre.sereikaite@hi.lt.