Kaip apsaugoti darbuotojų sveikatą, kai karšta

2019 09 27

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro organizuoto Tinklaveikos dalyvių seminaro-diskusijos tema – darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas esant karščio sąlygoms. Jame dalyvavo įvairių įmonių, įstaigų, Vilniaus universiteto ir Vilniaus kolegijos atstovai.

Renginį moderavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas dr. Saulius Vainauskas. 

Seminare pranešimą „Darbo, esant karščio sąlygoms, teisiniai aspektai“ skaitė Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Rita Zubkevičiūtė. Ji pristatė darbo patalpoje ir lauke, kai karšta, teisinį reglamentavimą, pasidalijo praktine patirtimi ir paminėjo skundų atvejus bei nelaimingus atsitikimus. Dalyviai turėjo galimybę užduoti rūpimus klausimus.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Aneta Abromavičiūtė pristatė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro parengtas metodines rekomendacijas „Karščio poveikio prevencinės priemonės darbo vietoje uždaroje aplinkoje ir lauke“. Pranešėja kalbėjo apie šių rekomendacijų paskirtį, pagrindimą ir svarbiausias jų turinio dalis.

UAB „Šiaulių plentas“ Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovė Donata Daknienė skaitė pranešimą „Karščio poveikis darbuotojams, dirbantiems kelio statybos darbus lauko sąlygomis“. Seminaro dalyviai supažindinti su karščio poveikiu darbuotojų sveikatai, taip pat su pranešėjos atliktu moksliniu darbu, kurio tikslas – nustatyti pavojingų aplinkos veiksnių ir kelio darbininkų, dirbančių lauko sąlygomis, sveikatos pakenkimų ryšį.

Po pristatymų įvyko diskusija.

Seminaro pabaigoje susirinkusieji grupėse atliko praktinę užduotį, kurios metu pasidalyta praktine patirtimi. Kalbėta apie tai, kokiomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis aprūpinami darbuotojai įmonėse ir įstaigose, kuriose dirba renginio dalyviai, karščio sąlygomis.

Plačiau apie darbuotojų sveikatos stiprinimo tinklaveiką galima sužinoti čia.  

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Aneta Abromavičiūtė tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu aneta.abromaviciute@hi.lt