Tobulinama nepageidaujamų įvykių stebėsenos tvarka

2019 10 22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-1083 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, pakeista nepageidaujamų įvykių stebėsenos tvarka, kuri įsigalios 2020 m. sausio 1 d. 

Vienas iš esminių pakeitimų – sudarytas bendras nepageidaujamų įvykių sąrašas ir bendra jų registravimo ir informacijos teikimo tvarka. Naujajame sąraše nepageidaujami įvykiai suskirstyti į 11 grupių:

 1. Nepageidaujami įvykiai, susiję su vaistinių preparatų vartojimu;
 2. Nepageidaujami įvykiai, susiję su kraujo ir jo komponentų transfuzija;
 3. Nepageidaujami įvykiai, susiję su medicinos prietaisų naudojimu;
 4. Nepageidaujami įvykiai, susiję su audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procesu ir pagalbiniu apvaisinimu;
 5. Nepageidaujami įvykiai, susiję su pacientų patirta avarine arba nenumatytąja apšvita;
 6. Hospitalinė infekcija, kuri sukėlė paciento mirtį;
 7. Nepageidaujami įvykiai, susiję su chirurginėmis, diagnostinėmis bei gydomosiomis invazinėmis procedūromis;
 8. Nepageidaujami įvykiai, susiję su pacientų priežiūra;
 9. Nepageidaujami įvykiai, susiję su paciento identifikavimo klaida;
 10. Nepageidaujami įvykiai, susiję su pacientų elgesiu;
 11. Kiti nepageidaujami įvykiai.

Numatyta, kad informaciją apie nepageidaujamus įvykius Higienos institutui teiks tik asmens sveikatos priežiūros įstaigos, taigi jose bus sudaroma bendra įstaigoje registruotų nepageidaujamų įvykių duomenų suvestinė.

Kita naujovė – įpareigojimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms registruoti nepageidaujamus įvykius, nustatytus gavus pacientų skundus. Iki šiol apie nepageidaujamą įvykį pranešti galėjo tik asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistas (slaugytojas, gydytojas ar kiti sveikatos priežiūros specialistai).

Šiais pakeitimais siekiama sumažinti administracinę naštą sveikatos priežiūros įstaigoms ir įgyvendinti Valstybės kontrolės 2018 m. valstybinio audito ataskaitoje „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ pateiktas rekomendacijas.

Atkreipiame dėmesį, kad toliau lieka galioti atitinkami teisės aktai, įpareigojantys asmens sveikatos priežiūros įstaigas teikti informaciją šioms atsakingoms institucijoms: Radiacinės saugos centrui – apie nepageidaujamus įvykius, susijusius su pacientų patirta avarine arba nenumatytąja apšvita (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663), Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos – apie neatitinkančias reikalavimų medicinos priemones (prietaisus) (budra) (vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. T1-136), Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos – apie nepageidaujamus įvykius, susijusius su vaistinių preparatų naudojimu (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-435), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai – apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir pavojingus nepageidaujamus reiškinius, susijusius su kraujo ir jo komponentų ruošimu ar transfuzija (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-687), Nacionaliniam transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos – apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir (ar) pavojingus nepageidaujamus reiškinius, susijusius su audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procesu ir pagalbiniu apvaisinimu (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-401) ir Higienos institutui – apie nustatytas hospitalines infekcijas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110).

Atnaujintus nepageidaujamų įvykių grupių ir pogrupių sąrašus, nepageidaujamų įvykių duomenų registravimo ir suvestinių formas galite rasti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistas Saulius Babinskas tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. saulius.babinskas@hi.lt.