Baltijos regiono šalių profesinės sveikatos tinklo atstovai ir tarptautiniai ekspertai pasidalijo patirtimi

2019 10 08

Spalio 3–4 d. Vilniuje įvyko 25-asis Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo (angl. Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety) (BSN) ir Darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertų grupės (angl. Expert Group on Occupational Safety and Health) (EG OSH) atstovų susitikimas. 

Susitikime pristatyta Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (angl. Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being) strategija ir jos įvertinimas, BSN bei EG OSH 2021–2025 m. veiksmų planas, jo tikslai ir laukiami rezultatai. 

Susirinkusieji aptarė ir projekto „Geresnis su darbu susijusių ir profesinių ligų bei kylančios rizikos identifikavimas ir prevencija“ (FWC BENEF 2013 – RfS 2016/380168/1: „Better prevention, identification and reporting of work-related and occupational diseases and emerging risks“) rezultatus.

Taip pat pasidalyta informacija apie naujus būsimus projektus, susijusius su demografiniais pokyčiais ir jų poveikiu darbiniam gyvenimui, bei naujas rizikas skaitmenininio ir dirbtinio intelekto kontekste. Be to, aptarti pažangūs psichosocialinės rizikos prevencijos metodai darbo vietose, bendradarbiavimo ir dalyvavimo projekte galimybės. Nemažai diskutuota BSN tinklalapio atnaujinimo šalyse klausimais.

BSN tinklo rengiami metiniai susitikimai – forumai, kuriuose įvairių šalių atstovai bei tarptautinių organizacijų ekspertai pasikeičia žiniomis ir gerąja praktika darbuotojų sveikatos ir saugos srityje, numatomi Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo prioritetai ir galimi bendri projektai.

Renginį organizavo Higienos institutas kartu su Norvegijos ir Suomijos profesinės sveikatos institutais. 
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas dr. Saulius Vainauskas tel. (8 5) 212 1969 arba el. paštu saulius.vainauskas@hi.lt.