Skelbiami praėjusių metų visuomenės sveikatos Lietuvos savivaldybėse rodikliai

2019 10 10

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistų parengtame leidinyje „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2018 m.“ aprašomi visuomenės sveikatą šalies savivaldybėse atspindintys rodikliai, pateikiami iš Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387. Šis sąrašas atskleidžia, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos programos tikslai. 

Leidinio tikslas – pateikti savivaldybėms rodiklius taip, kad jos, rengdamos visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas, galėtų matyti savo situaciją Lietuvos kontekste. Šie rodikliai suteikia galimybę stebėti, kokios savivaldybių starto pozicijos buvo Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos įgyvendinimo pradžioje ir kokius tikslus realu iškelti ir pasiekti per strategijos įgyvendinimo laiką.

Leidinyje apžvelgiami ir žinomi populiarūs sveikatos rodikliai, ir visuomenei grėsmingos ligos – tuberkuliozė, ŽIV ir lytiškai plintančios ligos, cukrinis diabetas ir kitos.

Taip pat pristatomi glaudžiai su sveikata susiję socioekonominiai veiksniai, pavyzdžiui, kiek mokyklinio amžiaus vaikų nelanko mokyklos, gauna nemokamą maitinimą, pateikiamas socialinės rizikos šeimų skaičius ir ilgalaikio nedarbo lygio tendencijos.

Leidinyje nagrinėjami šalies gyventojų sveikatos ir socialiniai gyvenimo aspektai įvairiais jų gyvenimo tarpsniais: kūdikystėje, mokykliniame amžiuje, paauglystėje, sulaukus 65 metų ir vyresnio amžiaus. Skaičiais iliustruojamos problemos, susijusios su alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimu.

Leidinį galima atsisiųsti apsilankius Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“ arba paspaudus šią nuorodą, o Excel failą „Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai“, kuriame rodikliai ir absoliutūs skaičiai, – www.hi.lt skiltyje „Struktūra ir kontaktai“ –> „Padaliniai“ –> „Sveikatos informacijos centras“ –> „Biostatistinės analizės skyrius“ arba čia.

Daugiau informacijos gali suteikti: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Žilvinė Našlėnė tel. (8 5) 277 3302, el. paštu zilvine.naslene@hi.lt arba skyriaus vadovė Aušra Želvienė tel. (8 5) 206 0738, el. p. ausra.zelviene@hi.lt.