Suaugusiųjų gyvensenos tyrimas atskleidė netolygumus tarp savivaldybių ir skirtumus tarp lyčių

2019 10 23

Pirmą kartą šalyje Higienos instituto koordinuotas ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atliktas suaugusiųjų gyvensenos tyrimas atskleidė gyvensenos netolygumus tarp savivaldybių ir sveikatos elgsenos bei rizikingo elgesio skirtumus tarp vyrų ir moterų.

Šio tyrimo standartizuoti rodikliai pateikiami Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro specialistų parengtame leidinyje „Suaugusiųjų gyvensenos tyrimas. 2018 m. standartizuoti rodikliai“.

Leidinio tikslas – palyginti savivaldybių suaugusių gyventojų gyvensenos stebėsenos rodiklius ir pavaizduoti susijusius netolygumus.

Leidinyje pristatomos trys gyvensenos stebėsenos rodiklių grupės:

• sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas, daržovių, vaisių ir druskos vartojimas);
• rizikingas elgesys (tabako gaminių vartojimas, elektroninių cigarečių rūkymas, alkoholinių gėrimų vartojimas per paskutines 30 d. ir paskutinius 12 mėn., apsvaigimas nuo alkoholio bei narkotinių medžiagų vartojimas per paskutines 30 d., paskutinius 12 mėn. ir per visą gyvenimą);
• gyvenimo kokybės, sveikatos būklės, laimingumo vertinimas, prislėgta nuotaika bei asmens gyvensenos pokyčiai.

Minėti rodikliai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“.

Leidinys skelbiamas Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Veiklos sritys“ -> „Gyvensenos stebėsena“ -> „Ataskaitos“ arba jį galima atsiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė, laikinai vykdanti vadovo funkcijas, Jolanta Valentienė tel. (8 5) 262 8390, el. p. jolanta.valentiene@hi.lt