Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2019 10 04
Spalio 2 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis. Jame pristatytos svarstymui trumpojo vertinimo ataskaitos: „Nėščiųjų ir neseniai pagimdžiusių moterų burnos sveikatos įgūdžių ugdymui taikomų intervencijų veiksmingumo vertinimas“, „Pirmoji pagalba įvykus danties traumai“, „Vaikų, sergančių lėtinėmis ligomis, burnos ligų profilaktikai taikomų intervencijų veiksmingumo vertinimas“, „Vaikų su negalia burnos ligų profilaktikai taikomų intervencijų veiksmingumo vertinimas“, išsamaus vertinimo ataskaita „Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams taikomų dantų ėduonies prevencijos intervencijų veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas“ ir metodinės rekomendacijos „Vaikų mirtingumo nuo išorinių  priežasčių mažinimo planavimas“.
 
Komisija patvirtino trumpojo vertinimo ataskaitą „Nėščiųjų ir neseniai pagimdžiusių moterų burnos sveikatos įgūdžių ugdymui taikomų intervencijų veiksmingumo vertinimas“. Vertinimo tikslas – apibendrinti mokslinius tyrimus apie nėščiųjų ir neseniai pagimdžiusių moterų burnos sveikatos įgūdžių ugdymui taikomų intervencijų veiksmingumą.
 
Posėdyje taip pat patvirtinta trumpojo vertinimo ataskaita „Pirmoji pagalba įvykus danties traumai“. Vertinimo tikslas − apžvelgti mokslo įrodymus apie intervencijas, taikomas įvykus danties traumai.
 
Komisija patvirtino ir išsamaus vertinimo ataskaitą „Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams taikomų dantų ėduonies prevencijos intervencijų veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas“. Vertinimo tikslas – apžvelgti įrodymus apie vaikų dantų ėduonies prevencijos intervencijų veiksmingumą ir ekonominį efektyvumą.
 
Patvirtinta trumpojo vertinimo ataskaita „Vaikų, sergančių lėtinėmis ligomis, burnos ligų profilaktikai taikomų intervencijų veiksmingumo vertinimas“. Vertinimo tikslas − apibendrinti mokslinius įrodymus apie vaikų, sergančių lėtinėmis ligomis, burnos ligų profilaktikai taikomų intervencijų veiksmingumą.
 
Pritarta trumpojo vertinimo ataskaitai „Vaikų su negalia burnos ligų profilaktikai taikomų intervencijų veiksmingumo vertinimas“. Vertinimo tikslas − apibendrinti mokslinius įrodymus apie vaikų su negalia burnos ligų profilaktikai taikomų intervencijų veiksmingumą.
 
Patvirtintos ir metodines rekomendacijas „Vaikų mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo planavimas“. Jos  pirmiausiai skirtos specialistams, dirbantiems vaikų nelaimingų atsitikimų ir traumų mažinimo srityje, bei asmenims, atsakingiems už sprendimų priėmimą savivaldybės lygmeniu. Metodinėse rekomendacijose pateikiami ne griežti, į rėmus įsprausti nurodymai, ką ir kaip daryti, o praktinės gairės, kuriomis siūloma naudotis, atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės situaciją, poreikius ir siekius, mažinant vaikų nelaimingų atsitikimų ir traumų skaičių.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt